Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину број 501-4/2/2018-07

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број: 501-4/2/2018-07
Датум: 11.04.2018. године

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управе Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

 

Обавештава се јавност да је Слађана Стојковић из Великог Градишта ул. Албанске споменице 22/1, 12220 Велико Градиште, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину  дана 31.01.2018. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12 до дана 23.04.2018. године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа радним даном од 08-14 часова.

До дана 23.04.2018. године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.