Позив обвезницима за подношење пореских пријава и пријаву промена

Позивају се обвезници који су били у обавези, а до сада нису поднели пореске пријаве за утрђивање пореза на имовину, као и обвезници који нису пријавили промене од значаја за опорезивање, да поднесу пореске пријаве у складу са Законом о порезима на имовину.

Пореске пријаве са потребном документацијом поднети Месној канцеларији на чијој територији се непокретност налази на обрасцу ППИ-2, који се може преузети у Месној канцеларији.

Осим тога, напомињемо да су Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописане новчане казне за прекршаје за не подношење и неблаговремено подношење пореских пријава за физичка лица од 5.000,00 до 150.000,00 динара.

image_pdfimage_print