Пореско одељење почиње с издавањем опомена ради наплате дуга

Пореско одељење општине Велико Градиште, ради наплате пореског дуга по основу локалних пореских прихода, отпочеће са издавањем опомена свим обвезницима (грађанима, правним лицима и предузетницима) који имају дуг по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода ранијих година. Ако порески дужници не плате порески дуг у року из опомене, приступиће се принудној наплати.

Тим поводом позивају се порески дужници да измире порески дуг како се против њих не би покретала принудна наплата, подносиле прекршајне пријаве и обрачунавала и наплаћивала пореска камата.

У поступку принудне наплате пореза од пореских дужника се наплаћују и сви трошкови, који нису безначајни.

Осим тога, порески дужник који не плаћа утврђени порез на имовину и други општински порески приход, чини порески прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 50% утврђеног пореза, а најмање 5.000 динара. Пореско одељење општине Велико Градиште је дужно да испуни своју законску обавеу па ће зато против свих пореских дужника који не плате свој порески дуг, поднети прекршајне пријаве судији за прекршаје.