Сазив 15. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 26.02.2018.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Решења о престанку функције Заменику председника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Избор Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о ангажовању Екстерне ревизије,
 4. Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о боравишној такси,
 6. Предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о висини накнаде за принудно постављене професионалне управнике зграда коју плаћају власници посебних делова зграде,
 9. Предлог Одлуке о минималном износу издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграда,
 10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном превозу путника, ствари и таксипревозу на територији општине Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објекатана територији општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
 13. Предлог Програма о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017),
 14. Предлог Одлуке о ограничењу права постављања привремених покретних објеката на шетној стази на Сребрном језеру,
 15. Предлог Решења о делимичном стављању ван снаге Решења број 464-411/2017-01-1 од10.11.2017. године Скупштине општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о стављању ван снаге Решења број 464-407/2017-01-1 од10.11.2017. године Скупштине општине Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на отуђење стана број 19 у улици Воје Богдановића Тодоровић Недељку из Великог Градишта,
 18. Извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2017. годину,
 19. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2017. годину,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 21. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац.


Број: 06-7/2018-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић

 

image_pdfimage_print