Archive for month: фебруар, 2018

Женама за 8. март: концерт “Дамама на дар“

Поводом Међународног дана жена, у среду 7. марта, Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, традиционално ће, на својој сцени уприличити концерт “Дамама на дар“.

Програм је поклон свим дамама које одлуче да проведу једно незаборавно вече уз музику и песму, као и фолклорну, позоришну и балетску игру.

Почетак музичко-сценског програма, у оквиру кога ће наступити чланови Ансамбла народних игара и песама “Властимир Павловић Царевац“, Аматерског позоришта “Жанка Стокић“ и Балетског студија “Амадеус“, заказан је за 19,00 часова.

image_pdfimage_print

Помоћ за бебе у фебруару примило двадесеторо родитеља

Данас је у свечаној сали Скупштине општине уприличен пријем за двадесеторо родитеља који су у претходном периоду добили принову. Њима су додељене су једнократне новчане накнаде, аутоседишта за бебе и карте за бесплатан паркинг у граду.

“Честитам вам што сте добили оно најлепше у животу, принову. Радује ме што имамо рођено прво, друго, треће, четврто па и пето дете. Општина ће, као и до сада, да помогне колико може. Желим вам да сте живи и здрави и да негујете своје бебе.“, овим речима обратио се окупљеним мајкама и очевима председник општине, Драган Милић.

Општина додељује накнаду мајкама које имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине Велико Градиште, за прво дете 15.000 динара, за друго 20.000 динара, и треће и наредно по 25.000 динара. Поред тога, све незапослене мајке добијају и родитељски додатак у износу од 50.000 динара. Уз новчане накнаде, родитељима следује и аутоседишта за бебе како би биле безбедне у саобраћају, а ЈКП “Дунав Велико Градиште“ им дарује бесплатан паркинг који ће користити до првог рођендана детета.

Награде су родитељима уручили председник општине и његов заменик, Слађан Марковић, директорка Центра за социјални рад, Неда Брајковић, и директорка ЈПК “Дунав“, Љубица Митић.

Иначе, општина помаже породице и кроз помоћ школској деци тако што је за основце који испуњавају услове обезбедила бесплатан доручак, средњошколцима аутобуску карту до школе, а студентима је омогућено да једном месечно бесплатно дођу кући и врате се у место студирања.  Поред овога, локална самоуправа поклања вредне награде најбољим ученицима на републичким школским такмичењима.

Помоћ је, овом приликом, примило осморо родитеља за прво, седморо за друго, по двоје за треће и четврто и једно за пето дете док је тринаест породиља добило и накнаду за незапослене мајке, а општина је у претходна два месеца постала богатија за десет девојчица и исто толико дечака.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за март

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28. и 29.03.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

image_pdfimage_print

Злато и сребро са првенства Карате савеза уже Србије за сениоре

Са првенства Карате савеза уже Србије за сениоре, одржаном 24. фебруара у Аранђеловцу, Градиштанке су се вратиле окићене златом и сребром.

Прво место освојила је Катарина Дрикић у категорији 61kg, сребро је у категорији 51kg узела Тијана Стоиљковић док је четврто место у категорији 55kg припало Марији Ђорђевић.

Сениорке, чланице Карате клуба “ВГСК“, наступале су у категорији борби и освојеним резултатима пласирале се за првенство Србије.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта апартманског типа на к.п.бр. 2231/1 KO Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-37/2018-06

Датум: 26.02.2018. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА

НА К.П.БР. 2231/1 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта апартманског типа на к.п.бр. 2231/1 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева Војиновић Војчета из Дољашнице.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.02.2018. године до 06.03.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.03.2018.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Примедбе и сугестије – правна лица
Примедбе и сугестије – физичка лица

урбанистистички пројекат

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину

На основу члана 2. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава удружењима из буџета општине Велико Градиште, Председник општине дана 26.02.2018. године донео је

ОДЛУКУ 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интереса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења под условом:

 • Да удружење има статус правног лица,
 • Да је седиште Удружења на територији општине Велико Градиште и да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар, као и да је регистровано најмање 6 месеци пре конкурисања,
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу,
 • У току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава,
 • Број чланова удружења (посебно мушки и женски).

Области од јавног интереса за која се додељују средства су:

– афирмисање људских и мањинских права;

– програми из области културе и културно-уметничког аматеризма;

– социјална инклузија и развијањесоцијалнихуслуга у заједници;

– програмизамладе;

– брига о старимлицима;

– заштита и унапређење животне средине;

– заштита животиња;

– програми из области спорта;

– подтицање образовања науке и културе;

– заштита народног стваралаштва

– и других области однепосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима Општине.

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Потврда пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади и копија Завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за предходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Критеријуми за вредновање програма су: 

Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?
Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника?
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани?
Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?
Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности?
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?
Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?
Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

 • назив подносиоца програмa,
 • адресу подносиоца програма 

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглассеобјављује и налокалнојтелевизији и огласнојтаблиопштинеВеликоГрадиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину.

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5

400-12/2018-01-2
26.02.2018.године

Председник општине
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину

На основу члана 2. и члана 3. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Велико Градиште, Председник општине дана 26.02.2018. године донео је

О Д Л У К У 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интeреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају  црквe и верскe заједнице .

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису у регистар у којем је субјекат регистрован

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис

делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Пројекти од јавног интереса за које се додељују средства су:

 1. Набавку (постављање) нових и обнову икона, верских и сакралних предмета,
 2. Организација обележавања верских празника
 3. Канцеларијски материјал

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2018. годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

 • назив подносиоца програмa,
 • адресу подносиоца програма 

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину.

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5

400-14/2018-01-2                                                                                         Председник општине
Драган Милић

image_pdfimage_print

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 871 од 12.02.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print

Представљена обједињена понуда општине Велико Градиште и града Пожаревца на Међународном сајму туризма

На 40. Међународном сајму туризма у Београду, 23. фебруара, заједничком презентацијом, своју богату туристичку понуду представили су општина Велико Градиште и град Пожаревац.

У присуству високих званица, амбасадора Кубе, аташеа амбасаде Румуније, директора Културног центра амбасаде Ирана, начелника Браничевског управног округа, представника Аустријске развојне агенције, Немачке организације за техничку сарадњу, Привредне коморе Србије, Туристичке организације Србије и других, посетиоци су имали прилике да се упознају са природним, културним и историјским особеностима као туристичким потенцијалима кроз широки спектар различитих понуда.

Посетиоце је, као један од домаћина скупа, са постигнутим резултатима и акцијама које општина Велико Градиште припрема у циљу јачања туристичке понуде, упознао председник ове општине, Драган Милић. Сребрно језеро, као модерна туристичка дестинација чини један од најзначајнијих туристичких потенцијала овог краја.

“Желимо да једним туристичким производом који обухвата Сребрно језеро, Рамска тврђава, Виминацијум, Љубичево и друге садржаје из овог краја, а надамо се да ће ту бити и Голубац и Голубачка тврђава, заиста презентујемо на јединствен начин. На 150 километара у окружењу Сребрног језера и Пожаревца живи три до четири милиона људи. То је наша шанса за развој туризма.“, рекао је Милић, представивши понуду коју обухватају бројни хотели, ресторани са рибљим специјалитетима које су гости на презентацији могли и да пробају, изузетан аква парк, два туристичка брода, марина, спортси терени за различите спортске садржаје, Веслачки центар за тренинг репрезентације, ТЕО4 кошаркашки камп са четири терена, врхунског Милоша Теодосића, те спортску халу у завршној фази изградње коју помаже Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као основ за будући одбојкашки камп.

“Имамо амбицију да будемо град уметности и културе“, додао је председник општине Велико Градиште, изразивши захвалност Снежани Милошевић и Удружењу ликовних стваралаца ,,Ђура Јакшић“ за организовање ликовних колонија, са којих се део слика налази у холу зграде општине где је, са другим експонатима, формирана галерија. Заслужни за уметност су и Народни музеј Велико Градиште, бројне културно-туристичке манифестације, те славни Царевац и Жанка Стокић. Он је најавио и реконструкцију главне улице са првобитним изгледом као понуду туристима који бродом пристану у Великом Градишту.

“Нови изазов за туристе је и Рамска тврђава коју реконструише Влада Турске, у близини Виминацијума, оазе туризма, и Љубичева. Низводно се налази Голубачка тврђава до које путници могу уживати у вожњи бродом.“, додао је Милић, нагласивши да Велико Градиште настоји да буде град зеленила и здрава и чиста средина. “Позивам вас, дођите у Велико Градиште и Пожаревац и поново се вратите.“.

Овом приликом, он је честитао на хуманости Јелени Марковић која је летос покренула групу “Возачи и изнајмљивачи великог срца Србије“ са циљем да деци са инвалидитетом и њиховим породицама обезбеди превоз и бесплатни смештај који је прошле године искористило око 300 деце.

Понуду града Пожаревца представила је помоћница градоначелника, Светлана Милутиновић, упознавши присутне са 55. Љубичевским коњичким играма, међународном туристичко-спортском манифестацијом са најдужом традицијом у читавом Округу и шире, а која је годинама уназад бренд Пожаревца и Србије, негујући обичаје, традицију и културу овог краја.

Презентацији се придружио и Бошко Савковић, директор  међународног фестивала туристичког и еколошког филма “Силафест“ који ове године слави десетогодишњи јубилеј, најавивши бројне новости и занимљивости, међу којима и вече филмске музике у Рамској тврђави, али и посебне госте као што су удружени произвођачи вина Војводине.

О археолошком локалитету Виминацијуму, једном од најважнијих археолошких налазишта Римске империје и највећих римских градова на Балкану 1. века нове ере, говорио је представник Археолошког института, др археологије Немања Мрђић. Уочи одржавања међународног “Лимес конгреса“ он је представио нови авантура парк те уређење и изградњу смештајних капацитета реплике легијског логора, капацитета 900 места, већ распродатих углавном деци из иностранства која ће током боравка у Виминацијуму, на оригиналан начин искусити римски начин живота.

Археолог Драган Јацановић дочарао је гостима историју Рамске тврђаве, од првих келтских трагова из  4. века, преко остатака римске и византијске архитектуре, све до средњевековног османлијског утврђења са пратећим караван-сарајем и хамамом, подигнутог у време султана Бајазита II, на месту где се, како је рекао, спајају Балкан, Карпати и Панонија.

Поводом обележавања 300-годишњице потписивања “Пожаревачог мира“, једног од најзначајнијих мировних споразума склопљених у историји Европе, присутнима се обратила дипломирани географ, туризмолог, Јелена Миленковић, из Народног музеја у Пожаревцу.

Председница Удружења ликовних стваралаца ,,Ђура Јакшић“ и организатор бројних међународних  ликовних изложби, Снежана Милошевић, истакла је велику заинтересованост страних уметника за Велико Градиште и Сребрно језеро, које је, између осталог, резултирало отварањем канцеларије за Југоисточну Европу Удружења “Focus Europa“ из Neudrossenfeld-а (Немачка) баш у овом месту које има “добру енергију, добре људе и где се негује култура“.

Повезане вести: САТ ТВ – Велико Градиште и Пожаревац рај за туристе

image_pdfimage_print

Промоција војног позива у Центру за културу Пожаревац

Дана 02. марта 2018. године, у Центру за културу Пожаревац, у времену од 09.30 до 11.30 часова, биће реализована

ПРОМОЦИЈА ВОЈНОГ ПОЗИВА

Заинтересовани ученици завршних разреда свих средњих и основних школа могу присуствовати Промоцији војног позива.

Промоцију војног позива у Пожаревцу вршиће екипа Војне академије, Војне гимназије и Управе за односе са јавношћу Mинистарства одбране Републике Србије.

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print