Archive for month: јануар, 2018

Анкетa о квалитету комуналних услуга у општини

Поштовани суграђани, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове спроводи анкетирање о квалитету комуналних услуга у нашој општини.

Молимо вас да, у циљу побољшања наведених услуга, одвојите мало времена и учествујете у АНКЕТИ.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови – Саднице – Топоље дана 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 22, 26. и 27.02.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.
Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот). При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни САС “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.
Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

image_pdfimage_print

Одржано државно првенство у цикло-кросу 2018. на Сребрном језеру

Спортски савез општине Велико Градиште, у сарадњи са Бициклистичким савезом Србије, а под покровитељством општине Велико Градиште већ трећи пут заредом организује државно првенство у бициклизму, дисциплина цикло-крос.

Такмичење је одржано 28. јануара на Сребрном језеру, на добро познатој стази. Ове године стаза је била доста захтевна, са много окрета, кривина и доста блата на деоницама. Имали смо прилику да гледамо одличне трке у свим узрасним категоријама, а нама наравно она најзанимљивија у категорији сениора никога није оставила равнодушним.

Учествовало је више од 120 бициклиста, а у нашој општини угостили смо више од 200 посетилаца. Бициклистичики савез је, истовремено, организовао свечану скупштину на којој су подељене награде најбољим бициклистима у 2017. години. Свечаности су присуствовали председник општине Драган Милић, помоћник председника општине Гордана Јецић, директор ЈУСЦ Саша Бранковић, директорка туристичке организације Дајана Стојановић и други сарадници и пријатељи.

Резултати:

МЛАЂИ КАДЕТИ: 1. Милан Вукајловић (Раднички Кг), 2. Предраг Томић (Једнота Шид), 3. Бојан Добрић (Једнота Шид)
МЛАЂЕ КАДЕТКИЊЕ: 1. Сара Јанковић (Раднички Кг), 2. Бојана Вујасиновић (С тим Сомбор), 3. Вања Милић (Авалски Соко)
КАДЕТИ: 1. Адмир Колашинац (Трнава Нови Пазар), 2. Нермин Ћатовић (Трнава Нови Пазар), 3. Лазар Селечанин (Металац Квик Краљево)
КАДЕТКИЊЕ: 1. Емилија Ђачанин (Једнота Шид), 2. Марија Танцик (Једнота Шид) 3. Јована Радовановић (Једнота Шид)
ЈУНИОРИ: 1. Душан Веселиновић (Партизан Бг), 2. Душан Костовић (Раднички Кг), 3. Вељко Стојнић (С тим Сомбор)
ЈУНИОРКЕ: 1. Ивана Вилим (С тим Сомбор), 2. Јована Јовановић (Једнота Шид)
МЛАЂИ СЕНИОРИ: 1. Александар Роман (Партизан), 2. Никола Гвозденовић
(Раднички Кг), 3. Андреј Галовић (Партизан Бг)
СЕНИОРИ: 1. Александар Роман (Партизан Бг), 2. Срећко Ђолић (Металац Краљево), 3. Никола Козодеровић (Раднички Кг)
СЕНИОРКЕ: 1. Јана Јоловић (Цикломанија Кг), 2. Маја Савић (Дубл Нови Сад), 3. Маја Тодоровић (Нео Инвикта бајк Нови Сад)

image_pdfimage_print

У Великом Градишту припреме за Првенство Србије у циклокросу 2018.

Бициклистички савез Србије и општина Велико Градиште организују Првенство Србије у циклокросу 2018, у недељу 28. јануара, на Сребрном језеру.

У трци учествују сви регистровани такмичари са лиценцом за 2018. годину у категоријама полетарци, млађи кадети, кадети, јуниори, У-23, сениори и мастерси. Прва трка стартује у 11,00 сати, у Ловачкој улици, у близини тениских терена. Заинтересовани за учешће у циклокросу могу се пријавити до 25. јануара.

Трка се вози по правилима UCI и БСС и датим пропозицијама, а оргаизатори су обезбедили медаље за три првопласирана такмичара у свакој категорији.

Организатор је дао и обавештење да се такмичење неће одржати у случају да 24 сата пре старта прве трке дневна прогозирана температура по РХМЗ буде испод -5°C о чему ће обавестити учеснике.

Пријаве се достављају у канцеларији Савеза (Ресторан “Код Брке“, Језерска бб, Сребро језеро) или на имејл office@bss.rs, а за додатне информације можете се обратити БСС на тел.  011/3234616 или Душану Бановићу на тел.  060/3322230.

ПРОПОЗИЦИЈЕ И МАПА ТРКЕ

image_pdfimage_print

Захтев за достављање понуде – контрола бројности паса луталица на територији насељеног места Велико Градиште у 2018. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404- 36 /2018-01-3

Датум: 19.01.2018.године

Велико Градиште

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за достављање понуде

 

Поштовани,

Општинска управа општине Велико Градиште, покренула  је поступак прикупљања понуда за услугу – контроле  бројности паса луталица на територији насељеног места Велико Градиште  у 2018. години.

Вашу понуду, попуњен, парафиран и печатиран модел уговора и решење надлежног министарства, доставите  до 29.01.2018. године до 12.00 часова, на адресу  Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, са назнаком „Понуда за контролу бројности паса луталица – не отварати“

На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу, телефон и контакт особу. Одабраће се најповољнија понуда, поштујући критеријум: „ најнижа понуђена цена“.

Уколико две и више понуда имају исту цену, као повољнија сматраће се она која је прва заведена код Наручиоца.

Плаћање без могућности авансне уплате, у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре. Одложено плаћање је безусловно, односно Понуђач не може да захтева било какво средство финансијског обезбеђења.

Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца обавља следеће услуге:

1.хватање, евидентирање, превоз, смештај и исхрана паса луталица

2.очитавање чипа псу на лицу места ( уколико је истом уграђен чип)

3.стручна тријажа ухваћених паса, стерилизација, лечење од ендо-екто паразита, вакцнација против беснила, микро-чиповање ( обележавање паса), фотоевидентирање

4.враћање паса који су прошли стручну тријажу на првобитно место хватања

5.нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина

6.транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина,до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпадака животињског порекла на начин који не преставља ризик по друге животиње, људе или животну средину

После сваке акције хватања паса ангажовани понуђач и надлежни инспектор Општинске управе општине Велико Градиште, сачиниће  Записник који садржи следеће податке:

 1. Датум хватања
 2. Место хватања
 3. Укупан број ухваћених паса
 4. Број паса које су одмах преузели власници или држаоци
 5. Број паса који су одмах удомљени
 6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци, идентификационе ознаке ако постоје и сл.)

Понуђач дужан  је да Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште након завршених неопходних третмана на животињама, уз обавезну фотодокументацију, накнадно достави Записник који садржи:

 1. Третман или третмане на које је пас упућен
 2. Време боравка у прихватилишту
 3. Детаљне податке о одласку животиња из Прихватилишта ( обележена микро-чипом или тетовир ознаком, кастрирана или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).

Прихватилиште за псе мора бити уписано у Регистар објеката које води Министарство надлежно за послове ветеринарства.

Плаћање по извршеној акцији, на основу броја ухваћених паса, и исправно испостављеној фактури,  у року од 45 дана, од пријема исте.

Извођење услуге: по испостављеном захтеву према потребама наручиоца, најкасније у року од 7 дана од испостављеног захтева, а у складу са расположивим средствима за ову намену, у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а.

Општинска управа општине Велико Градиште не прихвата било какве трошкове везане за смештај или исхрану радника задужених за извођење предметне набавке.

Период важења уговора: до изградње Прихватилишта за псе, односно најдуже до 31.12.2018. године

Предметна набавка услуга, извршиће се по јединичним ценама до износа процењене вредности.

Количину појединачних услуга није могуће унапред предвидети.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: milavesna06@yahoo.com, контакт особа Весна Милановић, службеник за јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

image_pdfimage_print

Онлајн курсеви за запослене

Општина Велико Градиште је у сарадњи са компанијом LINKgroup обезбедила бесплатне онлајн курсеве за усавршавање професионалних вештина запослених у Општинској управи.

ITAcademy као део компаније LINKgroup овим курсевима пружа одличну прилику онима који желе да се усавршавају и напредују да постану конкурентнији на тржишту и да своје академско знање прошире практичним вештинама које су данас неопходне за рад.

Свесни чињенице да ће се улагањем у запослене подићи и квалитет услуга које наша установа пружа циљ нам је да обезбедимо нашим запосленима континуирано усавршавање.

У понуди су следећи бесплатни онлине курсеви:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Photoshop
 • Енглески језик (ниво прилагођен предзнању полазника)

Запослени који остваре право на бесплатне онлајн курсеве добиће поклон код са којим ће се пријавити на страни пријаве и након тога ће путем имејла добити сва потребна упутства за похађање изабраног онлајн курса.

Ово је само један од корака којим наша општина наставља да улаже у образовање и усавршавање својих запослених.

image_pdfimage_print

Други оглас о продаји путничког возила у поступку јавног надметања

На основу Одлуке о покретању поступка јавног надметања ради продаје путничког возила број:464-464/2017-01-2 од 10.01.2018. године а у складу са чл. 15. 16. и 25. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште број 464-457/2017-01-1 од 18.12.2017. године, Комисија за продају путничког возила, о б ј а в љ у ј е  д р у г о 

О Г Л А С

О  ПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. Општина Велико Градиште оглашава продају у поступку јавног надметања, путничког возила марке SKODA SUPER B CLASSIC 1,9 TDI, снаге мотора од 96 kW, запремине мотора од 1896 cm³, произведен 2006.г, први пут регистрован дана 03.03.2006. г, црне боје, власника Општинске управе општине Велико Градиште.

Возило је регистровано до 06.03.2018. године, са регистарском ознаком PO002-MO.

 1. Почетна цена износи 3226 евра, све у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

У цену није урачунат ПДВ.

 1. Висина минималног лицитационог корака износи 50 евра.
 2. Депозит за учешће на јавном надмeтању износи 10% од почетне цене возила и плаћа се на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78. (модел 97, позив на број 59-110).
 3. У поступку могу да учествују физичка и правна лица која доставе уредну писану пријаву у року и на начин одређен у огласу о јавном надметању, положе гарантни износ и уз пријаву приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене, изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, изјаву да ће возило преузети у виђеном стању, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање гарантног износа.
 4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 5. Пријаве се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком на који оглас се односи и ко је подносилац пријаве, уз назнаку “Пријава за учешће на јавном надметању ради куповине путничког возила”, поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште,  Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 6. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметно возило сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, фотокопију личне карте, број телефона и пријава мора бити потписана.

Пријава предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 22.01.2018. године до 31.01.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 31.01.2018. године до 10 часова.

 1.  По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријавее које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава купцем, ако прихвати почетну висину цене из тачке 2. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије пријаве нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 31.01.2018. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба бр. 5, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“. 

Број: 464-464/2017-01-2

Датум: 22.01.2018. године                                                                             Комисија

image_pdfimage_print

Душан Николић из Рама победник Богојављенског пливања за Крст

Душан Николић из Рама овогодишњи је победник традиционалног пливања за Часни крст, одржаног на хришћански празник Богојављење, у организацији Цркве Светог Арханђела Гаврила у Великом Градишту.

Након освештења реке, праћени подршком све бројнијих пратилаца са дунавског кеја, шеснаесторо учесника, међу којима и две жене, пливала су на температури од око 5 степени до чамца Пограничне полиција, где се налазио Крст.

Уз Часни крст, најуспешнији младић награђен је и златним дукатом који му је уручила директорка Туристичке организације, Дајана Стојановић.

По завршетку пливања, грађани су у порти цркве, уз литургију, присуствовали и освештењу богојављенске воде.

Фото: ТОВГ

 

 

image_pdfimage_print

„Патуљци са насловних страна“ у Културном центру

Дугометражни филм „Патуљци са насловних страна“ приказиваће се у четвртак, 25. јануара, у Културном центру Велико Градиште. Пројекције су од 18.00 и 20.00 сати, а цена улазнице је 250,00 динара.

Српска комедија приказује живот, разне догодовштине и сплетке највећег ријалити мага на овим просторима, кога игра фантастични Гордан Кичић. Милорад Милинковић, поред режије потписује и сценарио филма, а бриљантну глумачку екипу, поред Гордана Кичића, чине: Борис Миливојевић, Александар Радојичић, Милена Радуловић, Марко Гверо, Јелена Ђукић, Љуба Бандовић, Тамара Крцуновић, Рале Миленковић, Олга Одановић и многи други како млади и перспективни, тако и искусни и познати домаћи глумци. Продуцент филма је Пеђа Бајчетић. Филм је подржао и потпомогао партнeр Cineplexx.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print