Забрана коришћења воде из водовода насеља Триброде

Сходно Решењу Министарства здравља – Одсек за санитарни надзор Пожаревац бр. 530-53-1285/2017-10 од 16.11.2017. године забрањује се корисницима сеоског водовода насеља Триброде да користе воду из сеоског водовода за пиће и припрему хране због тога што није здравствено безбедна.

Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе, да се вода може користити за пиће.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print