Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Република Србија

Општинска управа

Одељење за привредни и

економски развој и дијаспору

Број:501-48/2/2017-07

Датум:17.11.2017.  године

 

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управе Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

 

Обавештава се јавност да је овлашћено лице Гас Инвест д.о.о.уиме  носиоца пројекта ЈП ,,Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, Ул. Аутопут бр. 11, 11070 Нови Београд поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину  дана 15.11.2017. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12додана 01.12.2017.године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа радним даном од 08-14 часова.

До дана 01.12.2017.године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Резултати испитивања квалитета ваздуха

image_pdfimage_print