Позив станарима зграда да формирају стамбене заједнице и скупштине

Општина Велико Градиште обавештава све стамбене заједнице да, сходно Закону о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС“, бр 104/2016), свака јединица локалне самоуправе има свој регистар стамбених заједница.

Сходно горе наведеном, општина Велико Градиште формирала је Регистар стамбене заједнице за подручје општине Велико Градиште.

Сходно наведеном Закону о становању и одржавању зграда и Регистру стамбених заједница, формираном од стране општине Велико Градиште, општина Велико Градиште обавештава све власнике стамбених делова стамбене заједнице да формирају скупштину стамбене заједнице, а потом да скупштина одабере управника који ће предузимати све наредне кораке предвиђене Законом о становању.

Све потребне информације грађани могу добити у згради општине Велико Градиште, Житни трг бр 1, канцеларија број 12.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

image_pdfimage_print