Јавна презентација Антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2017-2020. године

Opштина Велико Градиште позива грађане на јавну презентацију Антикорупцијског плана за период 2017-2020. године која ће се одржати у просторијама зграде општине, у понедељак, 11. септембра, са почетком у 09,00 сати.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове.

image_pdfimage_print