Сазив 12. седнице Скупштине општине – 22.09.2017.

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 22. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2017. годину,
 2. Предлог Одлуке о водоводу и канализацији,
 3. ПредлогОдлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште
 4. Предлог Одлуке о постављању плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Плана места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине Велико Градиште,
 6. Предлог Плана детаљне разраде Плана места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине Велико Градиште за локације Л10 и Л11 Град 2
 7. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште бестеретним правним послом,
 8. Предлог Одлуке о утврђивању назива улице,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Велико Градиште,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о престанку мандата директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 14. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 15. Предлог Решења о укидању својства јавног пута, (Дољашница, ул. Вељка Дугошевића),
 16. Предлог Решења о укидању својства јавног пута, (Печаница),
 17. Предлог Решења о укидању својства јавног пута, (Дољашница, ул. ЈНА),
 18. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште. 

Број: 06-67/2017-01-1                                                                                                                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print