Сазив 11. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 21. ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Извешетаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2017. године, (материјал је због обимности нарезан на CD-у),
 2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2017. годину,са Изменом Кадровског плана Општинске управе општине Велико Градиште за 2017. годину, (материјал је због обимности нарезан на CD-у),
 3. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2017. годину,
 4. Предлог Одлуке о додели плакета,
 5. Предлог Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о водоводу и канализацији,
 7. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о поверавању општинских шума,
 8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о проглашењу заштите споменика природе „Платан на Житном тргу“,
 9. Предлог Одлуке о одређивању јавног паркиралишта за потребе царињења, прегледа робе и шпедитерских услуга,
 10. Предлог Одлуке о утврђивању назива улице (друга Рударево),
 11. Предлог Одлуке о утврђивању назива улице (Језерски пут),
 12. Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 13. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом,
 14. Предлог Решења о давању у закуп простора у згради општине Велико Градиште у делу ходника код улаза из правца улице Мирослава Тирше,
 15. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште, (Ћојбашић Жарко и Даниела Крејци),
 16. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Чанковић Милан и Аврамовић Слађанка),
 17. Предлог Решења о стављању ван снаге Решења СО Велико Градиште број 464-41/1990-01 од 14.05.1990. године,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2017. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2017. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на измену Плана рада Дома здравља Велико Градиште за 2017. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана рада Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2017. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на измене Плана и програма ЈУ Културни Центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2017. годину,
 23. Предлог Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за привреду и финансије. 

Број: 06-52/2017-01-1

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print