Решење о измени режима саобраћаја у улици Кнеза Лазара у Великом Градишту

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014,5/2016,28/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 11/2008),

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 27. седници одржаној дана 22.06.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени режима саобраћаја

у улици Кнеза Лазара у Великом Градишту 

 

Члан 1.

Мења се режим саобраћаја  у улуци Кнеза Лазара у Великом Градишту тако што се уводи “пешачка зона“ односно забрана саобраћаја за моторна возила у временском периоду од 18.00 до 0.00 часова.

У улици Кнеза Лазара у времену од 0.00 до 18.00 часова задржава се једносмерни саобраћајни ток возила од Трга Младена Милорадовића ка градском парку уз дозволу дужног паркирања возила у смеру кретања са обе стране коловозне траке.

Члан 2.

Режим саобраћаја у осталим улицама остаје непромењен.

Члан 3.

Оворешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење

Постоји жеља и потреба грађана Великог Градишта да се улица Кнеза Лазара користи као пешачка зона односно зона у којој је забрањен саобраћај моторних возила у вечерњим часовима летње туристичке сезоне. Како је у горе наведеном термину од 18.00 до 0.00 часова смањена феквенција саобраћаја не очекује се поремећај саобраћајног тока и саобраћајна загушења на Тргу Младена Милорадовића.

Број: 344-94/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print