Сазив 10. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 61. и 62. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2017),

САЗИВАМ

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 05. ЈУН 2017. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2016. годину, (прилози се налазе нарезани на ЦД-у),
 2. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017. годину, (Годишњи програм се налази нарезан на ЦД-у, због обимности самог материјала),
 3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о општинској управи општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
 5. Предлог Одлуке о општинским путевима у општини Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште,
 7. ПредлогРешења о престанку мандата директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 8. ПредлогРешења о именовању директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 9. ПредлогРешења о престанку мандата директора Јавне установе Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 10. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о стављању ван снаге Решења број 464-72/2015-01-1 од 18.05.2015. године Скупштине општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о измени решења о давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта број 464-57/2004-01 од 19.07.2004. године,
 13. Предлог Решења о разрешењу Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,
 14. ПредлогРешења о именовању Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,
 15. Предлог Решења о именовању Комисије за равноправност полова. 

Број: 06-39/2017-01-1

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print