Оснивање нових земљорадничких задруга

Поштовани произвођачи, на основу “Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2017. години нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком и Пчињском управном округу“ предвиђена је могућност добијања подстицаја за формирање нових земљорадничких задруга до максималног износа од 6.250.000,00 динара.

Сходно наведном, сви заинтересовани за оснивање нових земљорадничких задруга могу се обратити Општинској управи општине Велико Градиште на телефон 012/662-134 (Александар Игњатијевић), за додатне информације и евентуалну помоћ код оснивања задруге.

image_pdfimage_print