Обавештење о одлагању орезаног грања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Бр. 355-87/2017-04
Датум: 12.04.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани суграђани, молимо вас да ситније грање које настане орезивањем стабала и жбунастих биљака не одлажете у контејнере већ да га повезано у снопове одложите поред контејнера.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print