Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на полигону “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико

Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице -Топоље.

Гађање ће се изводити 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30. и 31.05.2017. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

image_pdfimage_print