Правилници о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квaлиtetнa приплoднa грлa

image_pdfimage_print