Обавештење грађанима о увиду у бирачки списак

На основу члана 7. и 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр.104/2009 и 99/2011) и тачке 5. 9. и 10. Упуства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012), Општинска управа општине Велико Градиште, упућује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

  1. Излаже се на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште ради провере да ли су грађани уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид се може извршити непосредно, у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, у канцеларији број 3 или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/, уношењем јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), као и слањем sms поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на наведеној интернет страници Министарства од утврђивања Листе кандидата за избор председника Републике, право на увид у бирачки списак има предлагач кандидата или лице које он овласти у складу са законом.

  1. Лица која на дан избора 02. април 2017. године) навршавају 18 година, могу да поднесу захтев за упис у бирачки списак.
  1. До закључења бирачког списка, односно до 17. марта 2017. године у 24.00 часа, грађани и предлагачи кандидата који се налазе на утврђеној листи кандидата за избор председника Републике или лице које они овласте могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) од стране Општинске управе општине Велико Градиште, у канцеларији број 3.
  1. Након закључења бирачког списка, односно од 18. марта 2017. године, све до 72 часа пре избора, односно до 29. марта 2017. године у 24.00 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку).
  1. Грађани могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 11. марта 2017. године у 24.00 часа, поднети захтев Општинској управи општине Велико Градиште, у канцеларији број 3, да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања). Грађани који имају боравиште у иностранству могу гласати према месту свог боравишта на основу поднетог захтева и уписа који врши општинска управа ако је то лице пријавило пребивалиште на територији општине Велико Градиште.
  1. Све информације могу се добити на телефон 012/662-489.

Број: 013-39/2017-01-3
У Великом Градишту
Дана: 03.03.2017. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print