Додељене стипендије студентима из осетљивих друштвених група

Поред редовних стипендија за за школску 2016/2017. годину студенима са територије општине Велико Градиште, општина је доделила и шест стипендија за студенте из осетљивих друштвених група. За њих је данас, у свечаној сали, председник општине, Драган Милић, уприличио пријем поводом потписивања уговора. Како су студенти већ заузети школским обавезама, уговори су уручени њиховим родитељима.

Стипендије су додељене Јосић Ненаду из Пожежена – студенту Пољопривредног факултета у Новом Саду, Стојановић Александри из Великог Градишта, студенту Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу, Аћимовић Александри из Царевца, студенту Високе туристичке школе струковних студија у Београду, Омеровић Тијани из Великог Градишта, студенту Факултета безбедности у Београду, Јовановић Жељани из Великог Градишта, студенту Високе туристичке школе струковних студија у Београду, и Стојадиновић Милици из Пожежена, студенту Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу.

Председник општине је, у обраћању родитељима, истакао да је до сада додељено 24 стипендија -10 из претходних година, осам за 2016/17. школску годину и, накнадно, шест за студенте из осетљивих друштвених група. Он је студентима пожелео успех и да нађу посао у струци по завршетку студија. Пријему су присуствовале и Сања Стојадиновић, руководилац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове и просветни инспектор, и Весна Милановић, руководилац Одељења за општу управу.

Ове стипендије додељују се студентима за време трајања редовне наставе, у месечном износу од 10.000,00 динара. Право су могли да остваре редовни студенти без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, уз испуњене услове прописане конкурсом.

По завршетку студија стипендисти су дужни да прихвате запошљавање на подручју општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико су користили стипендију.

ВИДЕО ПРИЛОГ

 

image_pdfimage_print