Сазив 8. седнице Скупштине општине Велико Градииште – 30. март

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 30. МАРТ 2017. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о комуналном уређењу и хигијени,
 2. Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси превозу на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одрбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2017. годину,
 5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању јавног паркиралишта за потребе царињења, прегледа робе и шпедитерских услуга,
 6. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Слобадан Ковач),
 8. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Златомир Тешић),
 9. Предлог Решења о престанку права коришћења јавних и других површина у Великом Градишту датих у закуп ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера,
 10. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (Вучковић Весна),
 11. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (Бошковић Марија),
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 13. Предлог Извештаја о завршном рачуну Одељења локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште за 2016. годину,
 14. Предлог Финансијског извештаја о утрошеним средствима Месних заједница за период јануар – децембар 2016. године,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину,
 17. Информација о раду Црвеног крста Велико Градиште за 2016. годину са програмом рада за 2017. годину,
 18. Информација о финансијском пословању образовних установа са територије општине Велико Градиште за 2016. годину,
 19. Предлог Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године,
 20. Предлог Решења о разрешењу Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о именовању Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за прописе,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за друштвене делатности.

Број: 06-14/2017-01-1                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште
Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print