Сазив 7. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 20.02.2017.

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 20. ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о ангажовању Екстерне ревизије,
 2. Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта,
 3. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о управљању и одржавању зграда,
 6. Предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о комуналној инспекцији,
 8. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о начину обављања комуналне делатности зоохигијене,
 9. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Почетни ликвидациони биланс ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште у ликвидацији,
 11. Предлог Решења о проглашењу јавног пута,
 12. Предлог Решења о именовању директора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 14. Предлог Извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2016. годину,
 15. Предлог Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2016. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ Спортски центар Велико Градиште за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Туристичке организације општине Велико Градиште за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године,
 21. Предлог Решења о давању сгласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период 01.01.2016.- 31.12.2016. године,
 22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај Дома здравља Велико Градиште о утрошеним средствима из буџета општине Велико Градиште за 2016. годину,
 24. Предлог Решења о престанку права коришћења грађевинског земљишта.

Број: 06-4/2017-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print