Обавештење о држању трофејног оружја

Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да до 5. марта ове године то оружје пререгиструју, продају, онеспособе или предају без накнаде у корист Републике Србије, сходно члану 50. став 2. Закона о оружју и муницији.

Непоступање по наведеној законској одредби квалификује се као прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 5.000 до 150.000 динара, а може бити изречена и заштитна мера одузимања оружја.

Све додатне информације могу се добити у Полицијскoj  управи  Пожаревац  или  на бројеве телефона 012/222-199 локал 142 и 143. 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА