Потписани уговори са избеглим лицима о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, потписао је у петак, 20. јануара, са представницима породица избеглих лица са теритиорије општине Велико Градиште која до сада нису стамбено обезбеђена, уговоре о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом.

Уговоре, којима су за ове породице обез­бе­ђе­на трај­на стам­бе­на реше­ња, потписало је седморо корисника, на основу Споразума о донацији, закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма, односно Подпројекта, закљученог 2015. године између Комесаријата за избеглице, ЈУП-а Истраживање и развој д.о.о. и општине Велико Градиште. По одлуци о додели уговора о гранту по јавном позиву општина Велико Градиште добила је 77 хиљада евра за куповину седам сеоских кућа са окућницом.

Од 12 пријава, колико је на конкурс поднето, општинска комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи одбила је пет пријава из разлога што предметне куће нису испуњавале основне услове за живот.

На коначној листи реда првенства нашли су се Драгица Михајловић, Зоран Ђипало, Бранко Алексић, Хусеин Мујкић Симић, Љубомир Ракић, Дане Дошен и Јованка Колунџија, а како ни овом приликом све избегличке породице нису стамбено збринуте, општина је најавила покретање још једног конкурса за доделу помоћи за куповину сеоске куће будући да без помо­ћи локал­не само­у­пра­ве не могу да реализују трај­на стам­бе­на реше­ња.

Вред­ност додељених средстава за куповину сео­ских кућа је 9.500 евра, а корисници их не могу отуђити у периоду од пет годи­на.

ВИДЕО ПРИЛОГ