Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште одржаних 22.01.2017. године

Република Србија

Општина Велико Градиште

Скупштина општине

Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште

Бр. 013-15/2017-01-1

Датум: 23.01.2017. године

Велико Градиште

 

На основу члана 43. Статута Месне заједнице Рам, члана 43. Статута Месне заједнице Острово, члана 43. Статута Месне заједнице Кумане, члана 43. Статута Месне заједнице Ђураково-Поповац, Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште на седници дана 23.01.2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

о утврђивању коначних резултата избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште одржаних 22.01.2017. године           

 

Утврђују се коначни резултати избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште одржаних 22.01.2017. године:

  • Савет месне заједнице Острово:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Дејан Илић 34
2 Микица Мишић 22
3 Јовица Радојковић 20
4 Драган Мишић 20
5 Драган Стокић 16

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Кумане:
Редни број Име и презиме Број гласова
1 Ратибор Јовановић 44
 2 Дејан Бранковић 37
 3 Дејан Јанковић 34
 4 Станиша Аврамовић 34
 5 Бобан Јовић 34

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Ђураково-Поповац:
Редни број Име и презиме Број гласова
1 Иван Стокић 74
2 Гвозден Костић 67
 3 Саша Пајкић 52
 4 Драшко Рајчић 43
5 Драгослав Јовић 41

Прва 3 кандидата улазе у Савет месне заједнице. 

  • Савет месне заједнице Рам:
Редни број Име и презиме Број гласова
1 Драган Секуловић 44
2 Жаклина Секулић 44
 3 Срђан Марковић 43
 4 Драган Боркановић 41
5 Горан Гицић 39
6 Златко Васиљевић 24

 Првих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ДОБРИЦА МИЛОВАНОВИЋ