Обавештење о одржавању избора за Савет месне заједнице Бискупље 12. марта 2017. године

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за спровођење избора
за Савет месне заједнице Бискупље
Број: 013-23/2017-01-1
Датум: 26.01.2017. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 12. марта 2017. године одржати избори за Савет месне заједнице Бискупље.
Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржиброј бирачапрописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.
Рок за подношење кандидатуре је до 20.02.2017. године.
Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:
1. Добрица Миловановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
2. Драгиша Милић, адвокат из Великог Градишта, члан и
3. Милан Митић, дипл. правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .
Кандидатура се подноси Комисији за координирано спровођење избора за Савет месне заједнице Бискупље преко писарнице општине Велико Градиште.

Информације на телефон: 063/311-239 Добрица Миловановић и 069/80-17-698 Милан Митић.

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИСКУПЉЕ

Комисија за спровођење избора за Савет месне заједнице Бискупље

image_pdfimage_print