Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

Влада Србије је после ,,Године предузетништва 2016,, прогласила и ,,Деценију предузетништва,, са јасним циљем да се отворе, развију  предузетници, микро, мала и средња предузећа, да се унапреди предузетнички дух у Србији, да се отварају нова радна места и да проценат незапослених буде све мањи.

Једна од мера из ,,Пројекта Деценија предузетништва,,  је  Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

–  Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма износе 600.000.000,00 рсд.

– Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму износе 2.400.000.000,00 рсд.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој са каматном стопм у висини од 1,5% до 3% на годишњем нивоу.

Јавни позив траје до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2017. године.

Заинтересовани привредници све информације могу да добију у:

– АРРА Браничево-Подунавље Пожаревац

– Министарству привреде РС и

– Фонду за развој РС.

http://www.privreda.gov.rs/5857-2/

 АРРА „Браничево-Подунавље“ д.о.о.

Стари Корзо 30/3

12000 Пожаревац

тел/фаx: + 381 12 510824

                + 381 12 511823

моб:  +381  60 6 500 600

e-mail: nada.kokot@rra-bp.rs

web site: www.rra-bp.rs

image_pdfimage_print