Сазив 5. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 20. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ (УТОРАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

 Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште и Кадровски план Општинске управе општине Велико Градиште за 2017. годину,
  2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас у Пожежену у општини Велико Градиште,
  3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације полетно слетне авио стазе са пратећим садржајима у општини Велико Градиште,
  4. Предлог Решења о разрешењу Комисије за именовања општине Велико Градиште,
  5. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
  6. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
  7. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
  8. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“.

Број: 06-92/2016-01-1 

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште
Браниславка Шуловић