Обавештење о расписаним изборима за савете месних заједница: Бискупље, Ђураково-Поповац, Кумане, Острово и Рам

Обавештавају се грађани да ће се 22. јануара 2017. године одржати избори за савете месних заједница: Бискупље,Ђураково-Поповац, Кумане, Острово и Рам.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Рок за подношење кандидатуре је до 04.01.2017. године.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Кандидатура се подноси Комисији за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште преко писарнице општине Велико Градиште.

Информације на телефон: 063/311-239 Добрица Миловановић и 069/80-17-698 Милан Митић

Комисија за Координирано спровођење избора
за савете месних заједница
на територији општине Велико Градиште

image_pdfimage_print