На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат RHP-W4-CMG/COMP4-2015 и члана 7.2. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4 у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП – Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и  Општине Велико Градиште (у даљем тексту: Општина), број: 561-33/1/2015-01-2 од 30.10.2016. године, и члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника и поступку и начину рада Комисије, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, дана 28.12.2016. године утврђује,

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи

Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства Број чланова домаћинства Настрадали или нестали чланови домаћинства Малолетна деца Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом Стамбена ситуација Материјални положај Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу Болести од већег мед. значаја Регистровано сеоско газдинство Укупан број бодова
1 561-4/2016-02 Михајловић Драгица 30 / / / / 20 20 / 20 / 90
2 561-3/2016-02 Ђипало Зоран 40 / 10 / / / 20 / / / 70
3 561-9/2016-02 Алексић Бранко 40 / 10 / / / 20 / / / 70
4 561-11/2016-02 Мујкић Симић Хусеин 40 / / / / / 20 / / / 60
5 561- 7 /2016-02 Ракић Љубомир 30 / / / / / 20 / / / 50
6 561-6 /2016-02 Дошен Дане 30 / / / / / 20 / / / 50
7 561- /2016-02 Колунџија Јованка 10 / / / / / 20 / / / 30

Са лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 7, Општина Велико Градиште ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи.

Лица рангирана на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 7 обавезна су да упишу у катастру непокретности забрану отуђења и оптерећења на предметној сеоској кући у корист Комесаријата и то на основу посебног решења које доноси Комесаријат.

Број: 561-46/2015-01-2

КОМИСИЈА

 

image_pdfimage_print