Општина Велико Градиште приступила Пројекту “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама“

Општина Велико Градиште приступила је изради Пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама“ који се реализује у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина уз подршку Владе Шведске и Програма Уједињених нација за развој. Овај пројекат са СКГО реализује још девет локалних самоуправа у Србији.

У оквиру пројекта закључен је споразум о сарадњи са СКГО о пружању подршке локалној самоуправи у увођењу јавног буџетског портала у циљу унапређења транспарентности у јавним финансијама на локалном нивоу, а у складу с активностима овог пројекта.

Током трајања пројекта СКГО ће обезбедити консултанте који ће Одељењу за финансије пружати стручну подршку и координирати све активности до завршетка израде јавних буџетских портала. За потребе реализације пројекта ова организација ће набавити и хардвер те потребну опрему која је предвиђена пројектним активностима.

Планирано је да пројекат буде завршен до краја јула 2018. године.