До докумената и преко Е-услуга

Општинска управа општине Велико Градиште већ низ година обезбеђује електронске услуге преко свог сајта. На овај начин грађани, односно странке могу наручити документа или упутити захтев надлежној служби. Уједно, општина настоји да овај списак прошири и олакша доступност траженимуслугама и документима.

Приступ услугама врши се на страни Е-УСЛУГЕ.

Овде се, поред оригиналних образаца, налазе и подаци као што су назив и опис услуге, орган задужен за спровођење, надзорни орган, правна подлога и корисни линкови.

У С Л У Г Е:

– Пријава Комуналној инспекцији

– Уверење о држављанству

– Извод из матичне књиге рођених

– Извод из матичне књиге венчаних

– Извод из матичне књиге умрлих

– Захтев за промену имена/презимена

Такође, на страни Обједињена процедура може се приступити захтевима везаним за урбанизам те пратити поднете захтеве за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, од дана подношења па до завршетка обједињене процедуре, а на истој страни налази се и преглед свих одобрених урбанистичких пројеката.

image_pdfimage_print