Записник о раду комисије на утврђивању резултата избора за савете месних заједница одржаних 06. новембра 2016. године

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Комисија за координирано спровођење
избора за савете месних заједница
на територији општине Велико Градиште
Бр. 013-296/2016-01-1
Датум: 06.11.2016. године
Велико Градиште

На основу члана 43. Статута Месне заједнице Курјаче, члана 43. Статута Месне заједнице Сираково, члана 43. Статута Месне заједнице Гарево, члана 43. Статута Месне заједнице Десине, члана 43. Статута Месне заједнице Камијево, члана 43. Статута Месне заједнице Средњево, члана 43. Статута Месне заједнице Царевац, Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште на седници дана 06.11.2016. године, доноси

З А П И С Н И К

о раду комисије на утврђивању резултата избора за савете месних заједница
одржаних 06. новембра 2016. године

1. Седница Комисије је почела у 21:40 часова, 06.11.2016. године, у великој сали општине Велико Градиште.

2. Седници Комисије присуствују:

1. Добрица Миловановић, председник комисије
2. Милан Митић, члан комисије
3. Данијела Животић, заменик члана
4. Драгиша Милић, члан
5. Даница Шуловић, заменик члана комисије

3. Комисија је утврдила да је, од укупно 7 бирачких одбора, пред којима се гласало за савете месних заједница одржаних 06. новембра 2016. године примила изборни материјал од 7 бирачких одбора.

4. Комисија није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђени су следећи резултати избора:

  • Савет месне заједнице Курјаче:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Мома Стокић 91
 2 Владица Стојановић – Беко 82
 3 Златољуб Жикић – Рибић 78
 4 Дејан Јовановић – Жмаре 77
 5 Драган Живојиновић – Џиџа 75
 6 Ненад Спасић – Ђиша 71
 7 Ивица Жикић – Гицко 69
 8 Стефан Перић 47

Првих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Сираково:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Владан Стојковић – Шандор 34
 2 Марко Ивановић – Киџа 34
 3 Миодраг Ђорђевић – Перић 34
 4 Бобан Грујић – Груја 32
 5 Милан Илић – Кошава 31
 6 МИлан Стојковић – Беља 30
 7 Алекса Живановић – Паца 29
 8 Бобан Тодоровић – Мајор 29
 9 Милан Трифуновић – Кода 29

Свих 9 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Гарево:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Ратко Савић 39
 2 Мијодраг Пантић 34
 3 Синиша Јовановић 14
 4 Драгослав Васић 12

Прва 3 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Десине:
Редни број Име и презиме Број гласова
1.       Владан Миловановић 58
2.       Бобан Илић 57
3.       Драган Андрејић – Пенда 48
4. Владица Стокић 45
5. Живослав Марјановић 36
6. Звонимир Филиповић 21

Прва 3 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Камијево:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Драшко Јовичић 33
 2 Ивана Петровић 16
 3 Драгана Обрадовић 15
 4 Златко Обрадовић 15
 5 Снежана Младеновић 12

 Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Средњево:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Далибор Живковић 85
 2 Немања Живковић 80
 3 Саша Здравковић 72
 4 Јовица Ђорђевић 64
 5 Радица Животић 54
 6 Жељко Аћимовић 50
 7 Славољуб Радовановић 47
 8 Бранко Милановић 41
 9 Бранко Живковић 37
 10 Надица Ташић 31
 11 Драгиша Рајчић 29

Првих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

  • Савет месне заједнице Царевац:
Редни број Име и презиме Број гласова
 1 Ненад Аћимовић 89
 2 Драган Милић 39
 3 Иван Рашковић 38
 4 Далибор Миловановић 23
 5 Славиша Николић 22

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

6. Чланови Комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).

7. Закључено је да се резултати избора наведени у овом Записнику одмах саопште јавности и објаве на огласној табли Општине Велико Градиште у на сајту општине Велико Градиште.

8. Комисија је завршила рад 06.11.2016. године у 22:00 часова.

У Великом Градишту, 06.11.2016. године                    

Комисија за координирано спровођење избора
за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште

 

image_pdfimage_print