Archive for month: новембар, 2016

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта спортске хале у оквиру Омладинског кошаркашког кампа на кп.бр. 2366/441 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-263/2016-06
Датум: 29.11.2016. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ОКВИРУ ОМЛАДИНСКОГ КОШАРКАШКОГ КАМПА НА КП.БР. 2366/441 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта спортске хале у оквиру омладинског кошаркашког кампа на к.п.бр. 2366/441 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП Општине Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  29.11.2016. године до 06.12.2016. године. у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.12.2016 године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

Обрасци за примедбе и сугестије:
физичка лица
правна лица

Прилози:
Текстуални део
Графички део

image_pdfimage_print

До докумената и преко Е-услуга

Општинска управа општине Велико Градиште већ низ година обезбеђује електронске услуге преко свог сајта. На овај начин грађани, односно странке могу наручити документа или упутити захтев надлежној служби. Уједно, општина настоји да овај списак прошири и олакша доступност траженимуслугама и документима.

Приступ услугама врши се на страни Е-УСЛУГЕ.

Овде се, поред оригиналних образаца, налазе и подаци као што су назив и опис услуге, орган задужен за спровођење, надзорни орган, правна подлога и корисни линкови.

У С Л У Г Е:

– Пријава Комуналној инспекцији

– Уверење о држављанству

– Извод из матичне књиге рођених

– Извод из матичне књиге венчаних

– Извод из матичне књиге умрлих

– Захтев за промену имена/презимена

Такође, на страни Обједињена процедура може се приступити захтевима везаним за урбанизам те пратити поднете захтеве за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, од дана подношења па до завршетка обједињене процедуре, а на истој страни налази се и преглед свих одобрених урбанистичких пројеката.

image_pdfimage_print

16. Jепуријада – И ми зеца за гулаш имамо!

У селу Тополовник, суботу 26. новембра, 16. пут по реду одржана је манифестација Јепуријада, у организацији Ловачке секције Тополовник, уз подршку МЗ Тополовник и Туристичке организације општине Велико Градиште.

У веселом расположењу, многобројне екипе такмичиле су се у кувању зечијег гулаша. “И ми зеца за гулаш имамо!“ био је мото екипе Туристичке организације, а ове се године у центру села, уз трубаче, играло велико народно коло. Удружење жена „Тополовчанке“ имале су овом приликом и интересантан етно штанд са својим ручним радовима.

По завршетку такмичарског дела, организован је богат културно-уметнички програм. АНИП “Властимир Павловић Царевац“ представио се различитим кореографијама које су извели чланови дечије, припремне и извођачке групе, а фолклор је одушевио посетиоце у препуном Дому културе у Тополовнику.

Организатори су доделили захвалнице суорганизаторима и пријатељима манифестације док је председник ловачког удружења “Голуб“ и заменик председника општине, Слађан Марковић, доделио награде победницима у кувању гулаша. Овогодишњу титулу најбољег понео је Славољуб Кнежевић из Великог Градишта, друго место припало је Дејану Миловановићу из Тополовника, а треће место освојио је Новица Стокић из Берања.

Гастрономска манифестација “Јепуријада“ налази се на годишњем календару догађаја и саставни је део туристичке понуде општине Велико Градиште.

ВИДЕО ПРИЛОГ

m03_4243 m03_4245 m03_4247 m03_4248 m03_4251 m03_4252 m03_4253 m03_4254 m03_4255 m03_4256 m03_4258 m03_4259 m03_4261 m03_4262 m03_4266

 

image_pdfimage_print

Потписани уговори за стипендирање

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, потписао је данас уговоре са студентима са подручја општине Велико Градиште којима су одобрене стипендије, а који похађају високошколске установе на територији Србије.

Уговори су потписани са студентима који су, на основу Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/17. годину, испунили услове за добијање стипендија:

 1. Живковић (Богдан) Војислав из Великог Градишта,
  – студент прве године Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм: Логопедија,
 2. Животић (Драган) Александар из Великог Градишта,
  – студент прве године Филозофског факултета, одсек психологија,
 3. Лукић (Лазар) Александaр из Великог Градишта,
  – студент прве године Филозофског факултета, одсек педагогија,
 4. Перић (Радиша) Јана из Великог Градишта,
  – студенту друге године Високе туристичке школе струковних студија,
 5. Ђорђевић (Сретен) Љубица из Великог Градишта,
  – студент пете године Медицинског факултета, студијски програм медицина,
 6. Протић (Зорица) Никола из Великог Градишта,
  – студент друге године Пољопривредног факултета, одсек фитомедицина.

Поред ових, на основу молби поднетих Општинском већу, додељене су још две стипендије и то Ирени Вучић из Великог Градишта, за уписане мастер академске студије  другог степена на Филолошком факултету у  Београду, студијски програм: језик, књижевност, култура, и Раници Станојевић из Десина за уписане специјалистичке студије  на Високој туристичкој школи струковних студија у Београду.

Стипендије се додељују студентима за време трајања редовне наставе која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000 динара. Из претходних година општина стипендира десет студената од којих је шесторо на другој, а четворо на трећој години студија.

Председник општине честитао је студентима, пожелевши им успех током школовања, те истакао да општина редовно издваја за образовање и боље услове рада у просветним установама па је тако ове године реновирана Предшколска установа, школама су набављене интерактивне школске табле док је за треће дете обезбеђена бесплатна ужина.

“Кроз социјални програм обезбеђен је и превоз за студенте који испуњавају услове, и то једном месечно из места студирања, а са овом праксом ће се наставити и убудуће како би се ђацима олакшало школовање и растеретио кућни буџет. Из тог разлога општина ће до нове године расписати још један конкурс за десеторо студената из материјално угрожених породица.“, најавио је Драган Милић.

ВИДЕО ПРИЛОГ

m03_4267 m03_4268 m03_4269 m03_4270 m03_4271 m03_4273 m03_4274 m03_4276

image_pdfimage_print

Обавештење о остваривању права првенства закупа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 320-43/2016-06
Датум: 25.11.2016 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине Сл. од 23.11.2016 године Обавештавамо сва заинтересована лица за закуп државног пољопривредног земљишта са територије општине Велико Градиште,по праву првенства закупа, да Општини Велико Градиште могу доставити Писмо о намерама за остваривање овог права као и извештај о катастарским парцелама за које су заинтересовани (у писаној и електронској форми).

Писмо о намерама је потребно благовремено, до 31.12.2016 године, доставити Општини Велико Градиште како би се поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини, по праву првенства закупа, планирао Годишњим програмом, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017 годину, које доноси Општина Велико Градиште.

Све информације: Данијела Илић, дипл.инж.пољ., канцеларија бр.12, од 07,00-15,00 часова, 012/662-588, 069/8047-667, dilic@velikogradiste.rs

Послови заштите животне средине,
пољопривреде и водопривреде
Данијела Илић, дипл.инж.пољ.

Уредбa о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа

image_pdfimage_print

Обилазак радова на асфалтирању и одржавању сеоских улица

Руководство општине Велико Градиште, на челу са председником, Драганом Милићем, обишло је данас најављене радове на асфалтирању улица и појачаном одржавању локалних путева. У Царевцу су асфалтиране улице укупне дужине 300m, у Камијеву такође 300m, Средњеву 100m, Гареву 200m, док се у Макцу врше припреме за асфалтирање 2.130m пута.

На терен су, у Царевцу и Макцу, изашли и председници ових месних заједница, а у Макцу је у току и поплочавање дворишта цркве као и реновирање зграде месне канцеларије.

Финансијска средства обезбедила је општина, а радови на свим улицама су завршени осим у Макцу где теку припреме. У осталим селима радови ће бити настављени докле год то временски услови дозвољавају те се завршетак очекује на пролеће.

Царевац

Царевац

Царевац

Царевац

Царевац

Царевац

Камијево

Камијево

Камијево

Камијево

Средњево

Средњево

Средњево

Средњево

Гарево

Гарево

Гарево

Гарево

Гарево

Гарево

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

Макце

 

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о почетку радова на асфалтирању улица у граду

Обавештавамо грађане да од четвртка, 18.11.2016. године, почињу радови на асфалтирању улица у граду према следећем редоследу:

 1. Рамска (планиран почетак радова 18.11.2016)
 2. Професора Милинковића (планиран почетак радова 18.11.2016)
 3. 11. октобра (планиран почетак радова 27.11.2016
 4. Бошка Бухе (планиран почетак радова 03.12.2016)
 5. Милене Павловић Барили (планиран почетак радова 08.12.2016)
 6. Цвијићева (планиран почетак радова 13.12.2016)

Планирано трајање радова је 15 дана за сваку улицу.

У случају евентуалне обуставе радова узроковане временском неприликама, грађани ће бити благовремено обавештени.

Молимо грађане који живе у наведеним улицама за стрпљење током извођења радова те да своје животне ативности и превоз моторним возилима организују у складу с радовима, с обзиром да ће у том периоду улице бити затворене.

image_pdfimage_print

Сазив 4. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ (СРЕДА) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д
 

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2016. године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину,
 3. Предлог Статута и измени и допуни Статута општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о поверавању општинских шума бр. 322-16/2013-01-1,
 8. Предлог Одлуке о водоводу и канализацији,
 9. Предлог Одлукео грађевинском земљишту,
 10. Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 11. Предлог Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 13. Предлог Одлуке о утврђивањупросечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
 16. Предлог Одлуке о измени Одлуке о проглашењу заштите споменика природе „Платан на Житном тргу“,
 17. Предлог Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
 18. Предлог Одлуке о поверавању комуналне делатности снабдевања водом за пиће у насељима Триброде, Кумане, Тополовник, Царевац, Средњево, Печаница и Камијево,
 19. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
 20. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера (Мишић, Лукић)
 22. Предлог Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Велико Градиште (Митић Ненад),
 23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела (Шошић Будимир),
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевиснког земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миладиновић Надица),
 25. Предлог Решења о измени правоснажног Решења о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Петровић Радован),
 26. Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2016. годину,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Плана и програма рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2016. годину,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2016. годину,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2016. годину,
 32. Предлог Решења о именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
 33. Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
 34. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за запошљавање,
 36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и предлоге
 37. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 38. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

Број: 06-82/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште

Браниславка Шуловић

 

image_pdfimage_print

Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/2014 и 5/2016), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012) и члана 3. став 1. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2013), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 10. седници одржаној дана 14.11.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1.

               Стипендија општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, додељује се студентима, и то:

 1. Живковић (Богдан) Војиславу из Великог Градишта, Војводе Мишића 11- студенту прве године Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм: Логопедија
 2. Животић (Драган) Александру из Великог Градишта, Шумадијска 22 – студентупрве године Филозофског факултета, одсек психологија
 3. Лукић (Лазар) Александру из Великог Градишта, Вељка Влаховића 13 – студенту прве године Филозофског факултета, одсек педагогија
 4. Перић (Радиша) Јани из Великог Градишта, Албанске споменице 72 – студенту друге године Високе туристичке школе струковних студија
 5. Ђорђевић (Сретен) Љубици из Великог Градишта, Пере металца 30 – студенту пете године Медицинског факултета, студијски програм: Медицина
 6. Протић (Зорица) Николи из Великог Градишта, Кнеза Лазара 2 – студенту друге године Пољопривредног факултета, одсек: фитомедицина

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 3.

            Стипендија додељена од стране општине припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног Уговором.

Члан 4.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, дана 23.09.2016. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2016/2017 годину.

На Конкурс у року, односно благовремено поднето је 11 пријава, од пријављених 11 учесника Конкурса, 6 испуњава услове за остваривање права на стипендију за школску 2016/2017. годину, а 5 учесника Конкурса не испуњава услове и то:

 1. Аћимовић (Жарко) Александра из Царевца, Вељка Влаховића 2, студент прве године Високе туристичке школе струковних студија
 2. Јовановић (Драган) Жељана из Великог Градишта, Орашчарска 5, студент прве године Високе туристичке школе струковних студија
 3. Милосављевић (Младен) Лазар из Рама, студент друге године Факултета медицинскихнаука
 4. Марковић (Бобан) Никола из Курјача, 7. јула 5, студент прве године Медицинског факултета, студијски програм: Медицина
 5. Милановић (Милан) Драган из Великог Градишта, Обала краља Петра I бр.21, студент прве године Пољопривредног факултета, одсек: фитомедицина

Чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, утврђен је редослед критеријума за избор студената, предност по утврђеном редоследу имају:

 • студенти који се налазе на вишим годинама студија
 • студенти који током школовања нису губили годину
 • студенти који су у предходној години студија имали вишу просечну оцену
 • студенти чији је приход по члану домаћинства нижи.

Поштујући наведене критеријуме, одлучено је да се стипендија додели студентима који се налазе на вишим годинама студија.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2016. годину, раздео 4. програмска класификација 0901-0006, економска класификација 472, и нацртом буџета за 2017. годину.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2016/2017. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана пријема исте.

Број: 67-6/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print