Одржана јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету за 2017. годину

У  општини Велико Градиште, у петак, 7. октобра, одржана је јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету за 2017. годину.

Расправу су водили заменик председника општине, Слађан Марковић, и Координациони тим за израду буџета. Представљена је презентација „Водича кроз буџет општине за 2017. годину“ где су присутни упознати са самим процесом израде буџета.

Марковић је нагласио да је  јавна расправа само једна од законских обавеза у креирању буџета општине и да је  неопходно  да и грађани својим предлозима и сугестијама узму учешће. Рекао је да израда буџета није нимало једноставна, да је само остварење буџета везано за кварталне финансијске извештаје које раде сви корисници буџетских средстава, да сви извештаји имају законске рокове за достављање и да је, по оцени Министарства локалне самоуправе, општина Велико Градиште у 2016. години била пример добре праксе. “Наша локална самоуправа је похваљена за увођење и примену програмског буџета који знатно олакшава планирање и јасно одређује намену средстава из буџета, а похваљена је и за број запослених који, по Одлуци о максималном броју запослених, за разлику од многих општина, има мање запослених од дозвољеног броја.“, додао је у уводу јавне расправе заменик председника општине.

Направљен је осврт на урађено у 2016. години – квалитетно здравство, улагања у развој спорта за децу и омладину, купљено je 38 паметних табли за основне школе, висока оцена предшколскe установe, стипендирање студената за дефицитарна занимања, помоћ незапосленим мајкама и помоћ пољопривредницима. Добијена су и знатна средства из IPA фондова, захваљујући раду Одељења за привредни и економски развој. Манифестације су ове године обориле све рекорде у посећености, a отворен је и кошаркашки камп на Сребрном језеру, што су само неки од остварених резултата.

Директори ЈУ Културни центар, Народног музеја и Дома здравља констатовали су да су за рад ових установа потребна већа финансијска средства, али да су, и поред скромног буџета, успешно реализоване бројне активности.

Директор Спортског центра, Саша Бранковић, рекао је да је на састанку Сталне конференције градова и општина истакнуто да је наша локална самоуправа међу прве три по улагању у спорт. Он је додао да је отворен кошаркашки камп, захваљујући дотацији Министарства трговине. “Средства су добијена за изградњу – 12 милиона динара и адаптацију – 6 милиона, a циљ нам је да постанемо национални центар за кошарку у Србији. Такође, очекујемо одлуку Министарства о додели 25 милиона динара за изградњу спортске хале на Сребрном језеру. Хала је вишенаменска, како за кошарку тако и за одбојку, имаће лед расвету, паркет као и све услове за припреме државне репрезентације. Максимално се ради на одржавању спортске инфраструктуре, у плану је и добијање новог објекта – фудбалске свлачионице са управном зградом. Захваљујући пројекту реализованом преко IPA фонда и Министарства спорта и омладине, добијена су средства за комплетни завршетак објекта.“, најавио је директор Спортског центра.

На питање представника BOOМ93 радија из Пожаревца о пројекту за кошаркашке терене, он је изјавио да је за сада урађен само један терен, а вредност три терена, за које је расписана јавна набавка, износи 8 милиона динара те да је носилац пројекта Туристичка организација са којом ће Спортски центар, пошто је испунио бонус за аплицирање према министарствима, заједно радити на изградњи хале. Грађани су на расправи сазнали да је у плану и изградња трим стазе, дужине од 1,3km, која ће бити постављена на јавној површини, у потезу близу планираног аеродрома на Сребрном језеру, са осветљењем и могућношћу проширења. Планирана вредност трим стазе је 13 милиона динара.

На расправи је најављено и асфалтирање улица које су се грађани, кроз спроведено анкетирање, поставили као приоритет. Како општина не располаже потребним средствима, аплицирала је за кредит па је планирано да се, у складу са грађевинским условима, део улица уради у новембру ове, а остатак почетком следеће године.

На питање о канализацији у Мајуру, заменик председника је одговорио да је одрађена пројектна документација којом се предвиђа спајање на колектор, а почетак радова се очекује следеће године.

Предсеник МЗ Печаница изнео је примедбу на рад Катастра, односно несразмеран износ пореза што има директан утицај на мањак средстава у буџету на шта је добио одговор да су екипе Локалне пореске управе већ терену и да се ради попис имовине када ће се имати права слика.

Руководилац Одељења за финансије, Јелена Пантић, на питање новинара o износу буџета на који грађани могу да утичу одговорила je да је за то опредељено 246 милиона динара, од чега 146 милиона за инфраструктуру, а један милион од задуживања.

Медије је интересовало и да ли се нешто ради по питању Житног трга који је по њиховом мишљењу неуређен као и постоји ли могућност поплочавања шеталишта. Чула се и примедба да има доста воде на улицама. Одговор је дао заменик председника рекавши да је Житни трг нешто чиме локална самоуправа може да се похвали: урађен је пилот-пројекат и очекују се резултати, а свакако ће се радити и на одржавању и уређењу.

На питања медија о издвајањима за невладин сектор, односно за спорт и удружења, те приоритетима представници општине изјавили су да је издвојен 21 милион динара од чега за спорт 17 милиона док су приоритети постављени у зависности од категорије клуба коме се средства опредељују.

ВИДЕО ПРИЛОГ 

image_pdfimage_print