Archive for month: октобар, 2016

Прва дама спортског риболова

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је данас нашу суграђанку, Тамару Петровић, која се са државног изборног првенства у риболову за даме, одржаног 15. октобра у Каравукову, вратила са освојеним првим местом.

Овај пласман, са 21.380 грама улова, обезбедио јој је учешће на светском првенству 2017. године. Тамара се такмичи у пецању на пловак, а са такмичењем је почела у петом разреду основне школе. Сада успешна студенткиња завршне године гастрономије, пецање је заволела у својој петој години.

Да јој је петица срећан број сведочи и пет, до сада, освојених златних медаља. Поред ових, нижу се и по једна сребрна и бронзана у земљи те једна бронзана на међународном такмичењу у Мађарској.

“Општина настоји да подржи развој спорта и омогући свим успешним спортистима даље напредовање стога ћемо пратити Тамару и на такмичењу за светско првенство наредне године“, најавио је председник општине, честитајући јој на заслуженом успеху, а ово је била прилика и за размену симболичних поклона.

Тамара је, због постигнутих резултата, промотер престижне фирме “Тубертини“ која јој је обезбедила првокласну опрему, али јој је свака помоћ добродошла будући да су трошкови учешћа на такмичењима изузетно високи.

dscn4536 dscn4540 dscn4541 g-1 g-2 g-3 g-4

image_pdfimage_print

Предшколци у улози председника општине

У посету кабинету председника општине, Драгана Милића, договорену приликом пријема организованог током Дечје недеље, стигла је данас мала делегација Предшколске установе “Мајски цвет“ у пратњи васпитачица и директорке, Славице Јанковић.

Четворо малишана је, приликом претходне посете, изразило жељу да види како ради председник и чиме се бави. Сара, Војин, Ана и Лазар дочекани су с великим осмехом који су увелико оправдали. Председник им је показао своју канцеларију, радни сто, прибор, сувенире и поклоне међу којима им је најинтересантнија ипак била – фудбалска лопта. Уследило је питање: “Како си ти освојио ове пехаре, јеси нешто тренирао?“, а затим констатација, “Ја тренирам одбојку, али се тренер удао па сад тренирам кући…“! И тако се тепих у канцеларији председника општине претворио у веселу играоницу, под будним оком васпитачица Катарине Милићев и Драгане Живковић.

Неко времепредшколци  су пажљиво пратили како председник ради, потписује документа и телефонира те на крају донели закључак: “Мени се чини да уопште није тешко шта ради председник, он може да се игра лоптом кад хоће!“ и “Много ради, стално се шета, прича телефоном…“. Када им је председник објаснио како раде општинске службе, мала Сара је рекла: “Знам, финансије су као група ‘Цврчак’ у банци где мама и тата носе паре да штеде за мене!“.

Како у време ове посете није било странака код председника, малишани су сами преузели њихове улоге. Сви су испробали председничку фотељу, а онда кренули на “посао“. Мала председница примала је грађане, причало се о “проблемима на послу, повишици плате…“, решавало се и питање неке крађе јер председник је ту и “да донесе пресуду“. Општини су, као план за будућност, оставили своје цртеже и идеје на флипчарту.

Пред полазак, донете су одлуке – када порасту неко ће бити начелник, неко председник општине, а неко и председник државе.

dscn4487 dscn4490 dscn4491 dscn4492 dscn4497 dscn4498 dscn4499 dscn4500 dscn4501 dscn4503 dscn4505 dscn4509 dscn4510 dscn4512 dscn4513 dscn4514 dscn4515 dscn4516 dscn4519 dscn4523 dscn4525 dscn4527 dscn4529

image_pdfimage_print

Интерни конкурс за попуњавање радних места

Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-8/2016-01-3
Датум: 26.10.2016. године
Велико Градиште

 

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016), Општинска управа општине Велико Градиште оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

I  Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Oпштинска управа општине Велико Градиште.

II Радна места која се попуњавају:

  1. САРАДНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ  у Одељењу за финансије –  1 извршилац 

 ОПИС ПОСЛА: прима, евидентира и оверава захтеве за преузимање обавеза од индиректних корисника буџета, захтеве за плаћање директних корисника буџета и захтеве за трансфере и дотације за пренос средстава из буџета. Прати реализацију одобрених финансијских планова, апропријација и квота; врши тромесечно усаглашавање извештаја директног и индиректних корисника буџета са главном књигом трезора, обраду захтева за измену квота и апропријација корисника, обавештава кориснике о изменама квота и апропријација. Учествује у припреми Одлуке о буџету, изради рачуноводствених извештаја; попуњава и доставља обрасце по захтевима Министарства, прати остварење изворних прихода, саставља статистичке и друге извештаје, води потребне евиденције, врши унос, праћење и измирење у РИНО систему. Прати реализацију свих пројеката општине и реализацију закључених уговора о јавним набавкама,  врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: високо образовање из поља економских или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама  у трајању од најмање 4 године,  три године радног искуства у струци,  познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

  1. САРАДНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ у Одељењу за општу управу и јавне службе – 1 извршилац

ОПИС ПОСЛОВА: учествује у припреми конкурсне документације , учествује у изради огласа о јавној набавци, стара се о јавном оглашавању, доставља понуђачима оглас за јавне набавке, даје потребно обавештење понуђачима, прибавља потребне сагласности, ажурира и архивира акта након окончања поступка јавних набавки, врши контролу формалне исправности документације у поступку јавних набавки, саставља извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки и доставља надлежним органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ:  високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама  у трајању од најмање 4 године  из поља друштвено хуманистичких или техничких наука, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

3.САРАДНИК ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору – 1 извршилац,

ОПИС ПОСЛОВА: врши пројектовање и уређење зелених површина, плажа и других јавних површина у граду  и насељима, планирање изгледа зелених површина на јавним трговима, учествује у изради плана смештања чесми, фонтана, клупа, јавне расвете и других објеката на јавним површинама, контролише рад извођача радова на пословима одржавања парковских и других зелених површина и рад лица ангажованих на одржавању засађеног цвећа и другог украсног шибља, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама  у трајању од најмање 4 године  из поља друштвено хуманистичких, природних  или техничких наука, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. 

4.САРАДНИК ЗА ПУТНУ ПРИВРЕДУ у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору – 1 извршилац, 

ОПИС ПОСЛОВА: учествује у изради годишњих и вишегодишњих програма уређења грађевинског земљишта, програма путне привреде, водовода, канализације и електро мреже; припрема документацију, предлоге и програме радова на одржавању путева и улица, премере и предрачуне за радове на путевима и улицама; врши израду налога за радове који се изводе на путевима и улицама и надзор на тим радовима; припрема документацију , контролише и оверава документацију на радовима хоризонталне и вертикалне сигнализације; издаје сагласност за прекопавање улица за прикључак инсталација (ПТТ, електро идр.); врши контролу и надзор радова на уређењу грађевинског земљишта и путне мреже, сарађује са пројектним организацијама у току пројектовања комуналних објеката, учествује у доношењу решења о регулисању саобраћаја, техничком пријему објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе. 

      УСЛОВИ: високо образовање из области друштвено хуманистичких или техничких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из области геодезије,  познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

  1. САРАДНИК ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору – 1 извршилац, 

ОПИС ПОСЛОВА: припрема документацију, предлоге и програме радова на одржавању објеката  водоснабдевања и остале комуналне изградње, премере и предрачуне за извођење радова на улицама и путевима(водовод и канализација); израђује налоге за радове на улицама и путевима (поправка, пресвлачење, реконструкција коловоза и тротоара);врши надзор на радовима који се изводе на улицама и путевима (водовод и канализација), обилазак и контролу радова; припрема, контролише и оверава документацију на радовима хоризонталне и вертикалне сигнализације; издаје сагласност за прекопавање улица за прикључак инсталација(мрежа водовода и канализације); прибавња сагласност од телекомуникационих, електро и комуналних предузећа за извођење радова на јавним  објектима и прибавља потребне дозволе; даје налоге за извођење радова текућег одржавања на јавним објектима који се не смеју одлагати и врши оверу рачуна за исплату за извршено текуће одржавање, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: високо образовање из области друштвено хуманистичких или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године грађевинске струке, , познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се:

  • За радно место под редним бројем 1 – стручна знања из области Закона о буџету РС и Закона о рачуноводству – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом.
  • За радно место под редним бројем 2 – стручна знања из области Закона о јавним набавкама и Закона о општем управном поступку – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом.
  • За радно место под редним бројем 3 – стручна знања из области Закона о општем управном поступку и Закона о комуналним делатностима – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом.

За радно место под редним бројем 4 – стручна знања из области  Закона о општем управном поступку и Закона о комуналним делатностима – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом.

  • За радно место под редним бројем 5 – стручна знања из области Закона о општем управном поступку и Закона о  комуналним делатностима– усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом.

III Место рада: Велико Градиште

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 27.10.2016. године и истиче 10.11.2016. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Стојадиновић, канцеларија број 15, телефон: 012/662-159, мобилни телефон: 069/8017700.

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, са назнаком: „за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 27.10.2016. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оверена фотокопија дипломе, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажно осуђиван за кривиично дело  на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,  оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборногпоступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети у просторијама Услужног центра Општинске управе општине Велико Градиште, канцеларија број 1.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште почев од 1.12.2016. године, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета Општине Велико Градиште.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл. правник

image_pdfimage_print

Избори за савете месних заједница Курјаче, Сираково, Гарево, Десине, Камијево, Средњево и Царевац

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Комисија за Координирано спровођење
избора за савете месних заједница
на територији општине Велико Градиште
Број: 013-291/2016-01-1
Датум: 24.10.2016. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 06. новембра 2016. године, у периоду од 8 до 20 часова, одржати избори за савете месних заједница: Курјаче, Сираково, Гарево, Десине, Камијево, Средњево и Царевац.

Избори ће се одржати на следећим бирачким местима:

1. Бирачко место бр 1 – Основна школа Курјаче, подручје МЗ Курјаче,
2. Бирачко место бр 2 – Основна школа Сираково, подручје МЗ Сираково,
3. Бирачко место бр 3 – Основна школа Гарево, подручје МЗ Гарево,
4. Бирачко место бр 4 – Основна школа Десине, подручје МЗ Десине,
5. Бирачко место бр 5 – Основна школа Камијево, подручје МЗ Камијево,
6. Бирачко место бр 6 – Дом културе Средњево, подручје МЗ Средњево,
7. Бирачко место бр 7 – Основна школа Царевац, подручје МЗ Царевац.

Грађани су дужни да приликом доласка на бирачко место понесу са собом важећу личну карту, пасош или важећу возачку дозволу која садржи јединствени матични број грађана.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Добрица Миловановић

image_pdfimage_print

Радови на државном путу I Б реда број 34, у Мајиловцу

Обавештавамо грађане да ће се од 25.10.2016. године до 15.11.2016. године, на државном путу I Б реда број 34, у Мајиловцу, општина Велико Градиште, изводити радови на асфалтирању следећих приступних улица: Вељка Дугошевића, Рате Дугоњића, Првомајска, Браће Буђони, 29. новембра, Саве Ковачевића, Немањина и Николе Тесле.

За време извођења радова саобраћај ће бити преусмерен на локалне улице.

Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Извор: Путеви Србије

image_pdfimage_print

Велико Градиште као велико градилиште

Ових дана Велико Градиште увелико оправдава епитет великог градилишта. На бројним локацијама реализују се и приводе крају пројекти од изузетног значаја за развој општине.

Међу највећима, и један од најзначајнијих, свакако је гасификација општине. Радови на дистрибутивној гасоводној мрежи започети су у јулу ове године и већ су спроведени у насељима Кумане, Тополовник, Кисиљево, Бискупље, Затоње и Рам док се тренутно изводе у Великом Градишту, Белом Багрему и Пожежену. Прва фаза радова обухвата уговорену изградњу од 41,5km разводног и 126,7km дистрибутивног гасовода, а у најави је и остатак изградње мреже која ће покрити читаву општину.

У Предшколској установи “Мајски цвет“ општина је финансирала уградњу нових подова у вредности 700 хиљада динара у радним собама и ходнику на спрату. Претходне године, 30 година стари подови санирани су и у приземљу ове установе. Поред ових радова, у две радне собе су, због ефикаснијег грејања, спуштени плафони, а постојећа расвета замењена, економичним, LED сијалицама.

Подови су обновљени и у приземљу зграде Општинске управе где до сада није било значајнијег реновирања. Винилна подна облога, вредности 712 хиљада динара, омогућиће квалитетније и лакше одржавање те сигурније окружење за запослене и странке будући да су постојеће плоче већ биле поломљене и нефункционалне.

На Сребрном језеру наставља се инвестирање у спорт и спортски туризам па је на кошаркашким теренима, изграђеним и отвореним ове године, у току постављање тартан подлоге на преостала три, од укупно четири, терена, у вредности од осам милиона динара које су уложили Министарство трговине, туризма и телекомуникација и општина. Да подсетимо, прослављени репрезентативац Милош Теодосић, отворио је овде летос, изузетно посећен, Кошаркашки камп ТЕО4 и уредио хотел са 180 лежаја.

Развоју спортског туризма допринеће и вишенаменска спортска хала која се гради на Сребрном језеру, а моћи ће да задовољи и стандарде репрезентације па је Велико Градиште на сигурном путу да, поред кошаркашког, постане и одбојкашки центар Србије и региона. Средства, у износу од 25 милиона динара, за прву фазу изградње, од 75 милиона укупне вредности, добијена су од Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Остатак средстава очекује се у јануару и фебруару наредне године, а завршетак хале до 01. маја.

Спортски садржај на Сребрном језеру употпуниће и трим-стаза за коју је у току израда пројекта, а за изградњу је аплицирано код Министарства туризма за средства у износу од 13 милиона динара.

Истовремено, код Министарства омладине и спорта Спортски центар је конкурисао за средства у вредности од девет милиона динара за изградњу свлачионица на главном фудбалском терену код постојеће спортске хале.

Да се развоју туризма озбиљно приступило, сведоче и свеобухватни радови на локацији у селу Рам које представља изузетан сегмент туристичке понуде ове општине. Имајући у виду културни и историјски значај као и туристички потенцијал Рамске тврђаве, настављени су радови на њеној рестаурацији и уређењу овог подручја. Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево добио је од Министарства културе и информисања милион динара за наставак археолошких истраживања, а Турска агенција за обнову и развој је расписала јавну набавку за извођача радова на реконструкцији тврђаве. Планирано је да радови отпочну до Нове године.

Упоредо са радовима на тврђави, изводе се и радови на пристану у Раму, вредности преко 17 милиона динара, обезбеђених од Министарства туризма, чији се завршетак очекује почетком наредне године. Понтонски пристан биће пројектован и изведен за потребе насеља Рам, а његова намена је да обезбеди и пристајање путничких бродова у међународном саобраћају.

У Великом Градишту, ускоро почиње асфалтаирање шест улица – 11. октобра, Професора Милинковића, Бошка Бухе, Цвијићеве, М. П. Барили и Рамске. Вредност радова је око 30 милиона динара, од чега је половину средстава обезбедила општина.

У припреми је и појачано одржавање локалних путева са асфалтирањем улица у селима Кумане, Кисиљево, Рам, острово, Триброде, Мајиловац, Пожежено, Затоње, Курјаче, Сираково, Тополовник, Кусиће, Печаница, Макце, Чешљева Бара, Дољашница, Бискупље, Ђураково, Љубиње, Царевац, Десине, Камијево, Средњево и Гарево, у дужини од 20km. Средства је, у вредности од 100 милиона динара, обезбедила општина, а радови ће почети већ ове недеље.

На деоници од села Бискупља до Затоња, у току су радови на првој фази уређења регионалног пута Тополовник-Рам, где ће квалитетан асфалтни пут са пратећим садржајем, у дужини од 600 метара, помоћи решавању тзв. “затоњске урвине“ коју, због вишегодишњих бујица није било могуће санирати. Радове покренуте на иницијативу општине Велико Градиште финансира ЈП Путеви Србије.

У новембру се завршава изградња амбуланте у Средњеву када ће бити и потпуно опремљена и оспособљена за пријем пацијената. У изградњу је уложено укупно 12 милиона динара, од чега је два милиона обезбедило Министарство здравља, један и по Дом здравља Велико Градиште од закупа простора за апотеку, а четири милиона суинвеститор у изградњи, Апотека Пожаревац.

И у Дому здравља у Великом Градишту, средствима Министарства здравља, завршена је санација мокрог чвора, кречење просторија и реновирање подова у чекаоницама.

Комплетан мокри чвор реновира се и у згради ОШ “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту, са уређењем тоалета, а уговор за санацију, вредности 15.700 евра, закључен је са Министарством просвете.

Поред наведених, у општини Велико Градиште реализује се и низ мањих пројеката и инвестиција па се очекује да наредну годину ова општина дочека спремна за нова улагања у привреду и туризам што ће житељима општине, уз боље услове живота, обезбедити и нова радна места.

img_8990 img_8998 img_9002 img_9013 img_9014 img_9015 img_9038 img_9042  img_9069 img_9072 img_9074 img_9075 img_9077 img_9078 img_9080 img_9081

image_pdfimage_print

Aкцијa добровољног давања крви у Великом Градишту

Црвени крст Велико Градиште, у сарадњи са републичким Институтом за трансфузију крви – Београд, организује акцију добровољног давања крви која ће се одржати у петак 4. новембра 2016. год, у времену од 9 до 15 часова, у Дому здравља Велико Градиште.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су безброј пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

МОЛИМО, ИСКАЖИТЕ СВОЈУ ХУМАНОСТ!!!

Црвени крст Велико Градиште

image_pdfimage_print

Jавно надметањe за отуђење (продају) неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-402/2016-06
Датум: 20.10.2016 године
Велико Градиште

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 15/2015), а у складу са решењем број 464-402/2016-06 од 20.10.2016. године Председника општине Велико Градиште,
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I. Општина Велико Градиште, нуди у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, власништво општине Велико Градиште у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених планом, следећу парцелу и то:
– кат. парц. бр. 2170/47 „Браће Ђорђевића“ њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју поврине од 3,95 ара, уписана у Листу непокретности број 2183 К.О. Велико Градиште.
Подаци из планске документације:
– парцела представљаја неизграђено грађевинско земљиште у ул. „Браће Ђорђевић“ у Великом Градишту у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште.
Типична целина 5 – ниско становање.
Урбанистички показатељи:
– заузетост простора објектом до 50%.
Спратност и висина објеката:
– за објекте који се граде са фронтром ка регулацији ул. Краља Петра Првог укључујући и блок уоквирен улицама Обала краља Петра Провог, Београдском и Обилићевом дозвољена је спратност П+2+Пк а за остале парцеле спратност П+1+Пк, уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан.
Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
– грађевинска линија објакта може бити постављена као код суседних објеката а ако на њима нема објеката нови објекат мора бити увучен мин. 4,00 m од рег. линије, минимална међусобна удаљеност објеката износи 1,50 m од даљег и 2,50 m од ближег суседа осим у случају кад је на једној парцели реализована градња до ивице парцеле, у ком случају и сусед може градити до ивице парцеле, без растојања од постојећег објекта.
Уређеност земљишта које се отуђује: није комунално опремљено и уређено.
Претежна намена парцела: породично становање а дозвољене је и мешовито становање, школе, дечје установе, здравство и мањи пословни објекти и садржаји комерцијалне намене, занати и услуге и друго.
Ближи подаци о могућности градње на предметној парцели садржани су у Информацији о локацији од 20.10.2016. године Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове.
II. Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.
Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.
Изабрани купац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о оруђењу грађевинског земљишта.
III. Почетна цена за предмет надметања укупно износи 2.951 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Лиситациони корак износи најмање 50 еура.
IV. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 15/2015) под претњом пропуштања.
Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.
V. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 21.11.2016 године са почетком у 12,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.
Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.
VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 21.11.2016. године до 12,00 часова.
VII. Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.
Пријава мора да садржи:
1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;
2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа, потврду о пореском идентификационом броју, a потпис на пријави мора бити оверен печатом.
Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.
У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања
VIII. Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78, Општинске управе општине Велико Градиште.
Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.
IX. По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.
Купац који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране – понуђене цене, односно задржаће се у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту.
X. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 38. и 39. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова износа депозита и других трошкова које је општина као власник имала за оглашавање и припрему огласа.
XI. Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-588; 012/662-124 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 12 приземље, или соба бр. 41 на првом спрату.
Особа за контакт Милош Стојадиновић самостални стручни сарадник.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић, дипл. правник

image_pdfimage_print

У току радови на деоници пута од села Бискупља до Затоња

Ових дана почели су радови на првој фази уређења регионалног пута Тополовник-Рам, на деоници од села Бискупља до Затоња.

Ову деоницу данас су обишли председник општине, Драган Милић, његов помоћник, Слађан Марковић, и саветник за комуналне делатности, Бобан Јовановић. Реконструкција и асфалтирање овог дела пута уједно ће помоћи решавању тзв. “затоњске урвине“ коју, због вишегодишњих бујица, до сада није било могуће успешно санирати.

Стратешко решавање овог проблема иницирала је општина Велико Градиште, а радове финансира ЈП Путеви Србије.

Квалитетан асфалтни пут са пратећим садржајем, у дужини од  600 метара, обезбедиће становницима овог дела општине и осталим путницима неометан саобраћај, а радови на остатку пута биће настављени у наредној години. Завршетак радова очекује се кроз 15 дана.

Због реконструкције, овај пут је затворен за саобраћај у времену од 17. до 31. октобра.

dscn4431 dscn4433 dscn4437 dscn4441 dscn4442

image_pdfimage_print

“Јесен самураја“ стиже и у Велико Градиште

Нова романтична комедија „Јесен самураја“, домаће продукције, стиже и у Велико Градиште. Ово филмско остварење, режисера Данила Бећковића, биће приказано у петак, 21. октобра, у сали Културног центра „Властимир Павловић Царевац“.

Глумачку екипу чине наши афирмисани глумци, од Петра Стругара, Христине Поповић, Николе Које, Сергеја Трифуновића, Андрије Милошевића, Катарине Жутић до Миодрага Микија Крстовића.

Главни јунак, Владица (Петар Стругар) је професионални каратиста, шармантни бонвиван који је некада био велики таленат, али није направио велику каријеру због превелике склоности ка проводу и ноћном животу. По окончању каријере враћа се у родни град и заљубљује се у Снежану (Христина Поповић) и везује за њу и њеног малог сина Вукашина. Владица жели да се брине о њима, али схвата да не уме да ради ништа осим каратеа. Његова потрага за послом који би му омогућио да брине о породици коју је управо почео да ствара, доводи га у низ урнебесних комичних ситуација.

Пројекције су заказане за 18.00 и 20.00 сати, а цена улазнице је 250,00 динара.

jesen-samuraja

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print