Сазив 3. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 3. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 

 Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. ПредлогИзвештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2016. године,
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину,
 5. Предлог Одлуке о Општинској управи општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2015. годину,
 7. Предлог Одлуке о давању назива трга,
 8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину за потребе изградње Спортске хале у Великом Градишту,
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела,(Шкеро Небојша),
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Перић М Драгомир),
 15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Ђорђевић Душица),
 16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Обрадовић Душица),
 17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Шошић Ивана),
 18. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата Управног одбора Дома здравља у Великом Градишту,
 19. Предлог Решења о именовању Управног одбора Дома здравља Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља у Великом Градишту,
 21. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о именовању Управног одбора ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Велико Градиште.

Број: 06-69/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић, с.р.

 

image_pdfimage_print