Музичка школа “Стеван Мокрањац“ оцењена највишом оценом

“Музичка школа ‘Стеван Мокрањац’ из Пожаревца је у току школске 2015/16. године прошла кроз процес спољашњег вредновања од стране тима евалуатора Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и том приликом оцењена оценом 4, са 100% остварених свих стандарда, што је најбољи резултат у целокупном школству Србије (не само музичком).“, наводи се у допису директора Музичке школе, Зоран Марића, општини Велико Градиште.

У Извештају о спољашњем вредновању квалитета рада, између осталог, каже се да Школа изузетно доприноси већој успешности ученика те да сви наставници стварају изузетно подстицајну атмосферу за рад, а директор врло ефикасно и ефективно организује рад Школе. На највишем нивоу остварени су стандарди у области квалитета школског програма и годишњег плана рада, наставе и учења, подршке ученицима, етоса, организације рада Школе и руковођења и ресурса.

“У односу на наш уобичајени образовни систем оно што смо видели у вашој школи је потпуно другачија димензија образовања. То што сте постигли и што је део Ваше свакодневице и редовних активности је недосањани сан српске просвете. Заиста, морате бити поносни, јер можете бити узор и модел, не само успеха, већ целокупног функционисања школе.“, рекао је својој у беседи просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Драшко Грујић.

Музичка школа већ низ година успешно организује рад истуреног одељења у Великом Градишту. Општина Велико Градиште препознала је квалитет и могућности Школе и редовно помаже њен рад. Протеклих година полазницима су обезбеђени су квалитетни музички инструменти, реновирана је зграда у којој је смештено одељење, а Школа је добила и општинску награду за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште.

 

image_pdfimage_print