ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – ПРВИ КРУГ

Са прилозима:

Име и презиме физичког лица /назив правног лица- понуђача:

_____________________________________________________________
Адреса физичког лица/ седиште правног лица:

_____________________________________________________________
Телефон:
_____________________________________________________________
Јавно надметање број:
____________________________________________________________
Катастарска општина
____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Обишао/ла сам земљиште за које се пријављујем на јавно надметање, дана____________________

• Нисам обишао/ла сам земљиште за које се пријављујем на јавно надметање, иако ми је пружена прилика за то

• Прочитао/ла сам објављен оглас, упознат/а сам са његовим садржајем и прихватам све његове услове

Прилог 1.
Документација прописана Огласом за јавну лицитацију бр. 320-56/2016-01-2 од 01.09.2016 године

Прилог 2.
• доказ о уплати депозита

__________________________________________________________________

_____________место_____________________датум

________________________
Потпис понуђача/овлашћеног лица

На овом линку можете добити формулар у виду документа

Пријава на јавни позив

image_pdfimage_print