Избори за савете месних заједница: Курјаче, Бискупље, Гарево, Десине, Ђураково-Поповац, Камијево, Кумане, Острово, Рам, Сираково, Средњево и Царевац

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-236/2016-01-1
Датум: 20.09.2016. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 06. новембра 2016. године одржати избори за савете месних заједница: Курјаче, Бискупље, Гарево, Десине, Ђураково-Поповац, Камијево, Кумане, Острово, Рам, Сираково, Средњево и Царевац.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:
1. Добрица Миловановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
2. Драгиша Милић, адвокат из Великог Градишта, члан и
3. Милан Митић, дипл. правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Информације на телефон: 063/311-239 Добрица Миловановић и 069/80-17-698 Милан Митић

ОБРАСЦИ
МЗ-1 Изјава бирача
МЗ-2 Кандидатура за члана савета месне заједнице
МЗ-3 Списак бирача

Комисија за Координирано спровођење избора
за савете месних заједница
на територији општине Велико Градиште

image_pdfimage_print