Забрана спаљивања смећа и биљних остатака на отвореном

Обавештавају се правна и одговорна лица, предузетници и физичка лица да се, на основу члана 50. став 1. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник рс“, бр. 111/2009, 20/2015), забрањује спаљивљање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

Против лица која се не буду придржавала овог упозорења биће покренут прекршајни и кривични поступак.

За наведени прекршај правног лица предвиђена је новчана казна у износу од 300.000 до 1.000.000 динара  сходно члану 82. став 1. тачка 24, за одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000 до 50.000 динара сходно члану 82. став 2, за предузетнике у износу од 150.000 до 500.000 динара сходно члану 82. став 3, а за физичко лице у износу од 10.000 динара сходно члану 84. став 2. Закона о заштити од пожара.

Лица која су наведеним радњама изазвала пожар дужна су да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнаде трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.

МУП Републике Србије

Одељење за ванредне

ситуације у Пожаревцу

image_pdfimage_print