Сазив 2. седнице Скупштине општине

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 25. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о именовању члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2016. годину,
 4. Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавног приватног партнерства „Реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште“,
 5. Предлог Одлуке о давању сагласности на самоиницијативни предлог за покретање Пројекта Јавно-приватног партнерства „Замена постојеће столарије и реконструкције котларнице-уградња новог котла на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 8. Предлог Оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада и финансијског плана ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште за 2016. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2016. годину,
 11. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Станојевић Војислава),
 12. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Стокић Радоје),
 13. Предлог Решења о разрешењу директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 14. Предлог Решења о именовању в.д. директора ЈКП „Дунав Велико Градиште
 15. Предлог Решења о постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 18. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 19. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Велико Градиште,
 22. Предог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ „Народни Музеј Велико Градиште“,
 29. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац и именовању Управног одбора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 30. Предлог Решења о образовању Комисије за прибављање и располагање грађевинског земљишта у јавној својини и именовању чланова комисије,
 31. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера,
 32. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији општине Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о именовању Комисије за представке и предлоге,
 34. Предлог Решења о именовању комисије за сарадњу са другим градовима и општинама,
 35. Предлог Решења о именовању Савета за друштвене делатности,
 36. Предлог Решења о именовању Савета за запошљавање,
 37. Предлог Решења о именовању Савета за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине,
 38. Предлог Решења о именовању Савета за здравље,
 39. Предлог Решења о именовању Савета за пољопривреду и село,
 40. Предлог Решења о именовању Савета за стратешко планирање,
 41. Предлог Решења о именовању Савета младих. 

Број: 06-55/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште
Браниславка Шуловић

image_pdfimage_print