Обавештење о расписаним изборима за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-76/2016-01-1
Датум: 01.06.2016. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

               Обавештавају се грађани да ће се 24. јула 2016. године одржати избори за савете месних заједница: Велико Градиште, Бискупље, Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково-Поповац, Затоње, Камијево, Кумане, Кусиће, Љубиње, Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено, Рам, Сираково, Средњево, Тополовник, Триброде, Царевац и Чешљева Бара.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним и овереним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Избори се спроводе у складу са Статутом Месне заједнице.

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија у саставу:

  1. Добрица Миловановић, адвокат из Великог Градишта, Председник комисије,
  2. Драгиша Милић, адвокат из Великог Градишта, члан и
  3. Милан Митић, дипл. правник из Великог Градишта, члан.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Информације на телефон: 063/311-239 Добрица Миловановић и 069/80-17-698 Милан Митић

Комисија за Координирано спровођење избора
за савете месних заједница
на територији општине Велико Градиште

image_pdfimage_print