Ревизија права корисницима новчане социјалне помоћи

Корисницима новчане социјалне помоћи на неодређено време врши се обавезна ревизија овог права једном годишње у мају месецу, што пише у решењу сваког корисника права на НСП.

Позивају се сви корисници новчане социјалне помоћи на неодређено време из општине Велико Градиште, који већ то нису урадили, да Центру за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац до 03.06.2016. године доставе обновљену документацију за ревизију њиховог права на НСП, а посебно да пријаве нове чињенице.

Ближе информације и објашњења можете добити на тел. 662-955 и 662-055 и у Центру за социјални рад.

ДИРЕКТОР ЦЗСР
Неда Брајковић