Најава јавног конкурса за идејно решење у циљу изградње пословног објекта у склопу изградње аутобуског стајалишта

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Датум: 26.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Велико Градиште, у склопу изградње аутобуског стајалишта, а на основу усвојеног Урбанистичког пројекта у улици Албанске споменице, обавештава грађане да ће бити расписан јавни конкурс за идејно решење у циљу изградње пословног објекта (билетарница, чекаоница и мокри чвор). Локација поменутог објекта дефинисана је усвојеним урбанистичким пројектом 353-100/2016-06, а на катастарској парцели број 1702 К.О. Велико Градиште.

Јавни конкурс биће отворен од 30. маја до 6. јуна, а додатне информације можете добити у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Комисија за планове општине Велико Градиште изабраће најбоље решење на седници која ће се одржати 08. јуна у 13 часова.

Председник Комисије за планове
Марин Крешић, дипл. инж. арх.

image_pdfimage_print