На Сребрном језеру пуштена у рад нова трафостаница “Велико Градиште 3“

У Великом Градишту, 27. маја, пуштена је у рад нова трафостаница „Велико Градиште 3″, од значаја за читав регион, али и ЈП Електропривредa Србије и Електродистрибуцију Пожаревац. Инвестиција вредна 95 милиона динара, осим квалитетнијег напајања, обезбедиће и боље услове за развој туризма на Сребрном језеру.

Др Дејан Савић, директор Електродистрибуције Пожеревац, нагласио је да изградња и реконструкција електроенергетских објеката, уз стални рад на смањењу губитака у дистрибуцији електричне енергије, представља апсолутни приоритет и циљ у свакодневном пословању за запослене.

Он је додао да су урађени подземни 35 и 10 kV напојни водови и постављен оптички подземни кабл чиме су се трајно створили услови за решавање проблема снабдевања електричном енергијом општине Велико Градиште. Планирано је и да се са два кабла преко језера изради напајање 200 хектара земљишта опредељеног за развој туризма, а ЕПС ће пратити смернице локалне самоуправе по питању развоја и модернизације електроенергетских система.

Катастарску парцелу за изградњу објекта обезбедила је општина Велико Градиште, уступањем Електродистрибуцји Пожаревац на 99 година, а извођачи радова су “Теле груп“ Београд и „Електрошумадија“ Младеновац.

Драган Милић, председник општине Велико Градиште рекао је да су се изградњом трафостанице спојиле три ствари: Европа, туризам и помоћ државе. За изградњу водовода и решавање проблема здраве пијаће воде на Сребрном језеру и околини, Велико Градиште је добило 4,4 милиона евра.  Изградња Водоизворишта  Острово је при крају и би требало да буде пуштено у рад 30. јуна, а новоотворена трафостаница је веома значајна за водоснабдевање, али и развој туризма.

„Трафостаница је окосница за даљи развој туризма на другој обали језера где где ће будући инвеститори имати прилику да граде хотеле и друге туристичке садржаје. Ово је пример како држава преко својих јавних предузећа, у овом случају ЕПС-а, помаже развоју туризма. Њеном изградњом препознат је стратешки значај ове дестинације“, додао је председник општине.

Да је за развој овог краја неопходно градити инфраструктурне пројекте истакао је Милорад Грчић, в.д. директор ЕПС-а. “У разговору са председником општине Велико Градиште, директором Електродистрибуције Пожаревац и градоначелником Пожаревца, видео сам да овде постоји потенцијал и жеља да се ови крајеви развију. Кроз развој електро-система, инфраструктуре и модернизације ЕПС оправдава и своје постојање. Данашњи дан ствара потенцијал за све напред наведено. ЕПС ће се борити да се што пре обезбеди напајање и друге обале језера. Трафостаница Велико Градиште 3 је почетак новог развоја за Сребрно језеро и неколико општина које се наслањају на њега“, додао је Грчић.

ВИДЕО ПРИЛОГ

DSC_4803 DSC_4812 DSC_4814 DSC_4818 DSC_4820 DSC_4827 DSC_4832 DSC_4837

image_pdfimage_print