Забрана извођења грађевинских радова на подручју туристичко-рекреативног насеља Бели Багрем

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове

Бр. 355-190/2016-04

Датум: 22.04.2016. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је у складу са Одлуком о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке сезоне („Сл.гл.опш.Велико Градиште“, бр.7/2015) на подручју туристичко-рекреативног насеља Бели Багрем у временском интервалу од 01.07. до 31.08. текуће године привремено ЗАБРАЊЕНО извођење грађевинских радова осим, неопходних радова на инвестиционом одржавању, завршних радова и радова на ентеријеру објеката.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ