Саветовање за пољoпривредне произвођаче у Великом Градишту

У свечаној сали Скупштине општине, у четвртак 07. априла, одржано је саветовање за пољопривредне произвођаче у Великом Градишту. Велики одазив пољопривредника потврдио је изузетно интересовање за улагање у ову грану привреде.

У оквиру саветовања представници Пољопривредне стручне службе из Пожаревца говорили су о заштити шпенице и штетних организама и контроли плодности земљишта, док су се Опортунити банка и Дунав осигурање осврнули на услове за добијање кредита и осигурања пољопривредних добара. Начелница Одељења за привредни и економски развој и дијаспору, Јасмина Петровић, и помоћница председника за пољопривреду и месне заједнице, Гордана Јецић, изложиле су мере подршке пољопривреди које предузима општина кроз Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2016. годину.

Присутнима се обратио председник општине, Драган Милић, рекавши да до марта наредне године очекује решавање, односно продају неколико објеката, међу којима су  Фабрика уља “Дунавка“ и Млин, где би се запослило око 120 радника, а пољопривредници добили место за пласман својих производа. Такође, у Пожежену предстоји лицитација за 200 ha песковитог земљишта на којем ће бити изграђена електрана на биогас или подинут воћњак, као и у Острову на 100 ha, што ће омогућити запошљавање још четрдесетак људи. Програмом који је општина сачинила, између осталог, планира се едукација пољопривредника, бесплатно осемењивање стоке, уређење сеоских путева, плаћање дела осигурања те организовање сајмова за пољопривредне произвођаче у земљи и иностранству, додао је Милић.

Начелница Одељења за привредни и економски развој и дијаспору истакла је да уоквиру Одељења раде и два асистента за потребе регистрације пољопривредних домаћинстава и пропреме захтева за рефундацију трошкова те радник који је директно задужен за програм руралног развоја и спровођење мера активне политике Програма. Она је додала и да је буџет за Програм подршке ове године са два увећан на пет милиона динара.

Директор Пољопривредне саветодавне стручне службе, Александар Стојановић, најавио је смањивање субвенција из државе на јесен да би се прешло на суфинансирање из пројеката Европске уније. Реализација ових програма и провера пројеката пре конкурисања одвијаће се преко Стручне службе како би се избегле злоупотребе од разних нестручних агенција.

Представници Опортунити банке истакли су погодности и услове за давање краткорочних кредита у пољопривреди које нуде док је Дунав осигурање представило услове, врсте и висину осигурања у овој грани привреде.

Програм подршке општине Велико Градиште за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016. годину обухвата низ планираних мера као што су регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењивање), унапређење рада постојећих и успостављање нвоих организација произвођача и прерађивача, обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности, одрживо коришћење пољопривредног земљишта, инвестиције з аунапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга, трансфер знања и развој саветодавства – унапре ђење обука у области пољопривреде и руралног развоја.

Поред корисних савета, на овом састанку, пољопривредни произвођачи су имали прилику да бесплатно ураде физичко-хемијску аланализу које је вршила  Пољопривредна стручна служба.

ВИДЕО ПРИЛОГ

M03_2495 M03_2504 M03_2505 M03_2506 M03_2507 M03_2508 M03_2509 M03_2510 M03_2511 M03_2517

image_pdfimage_print