Радови на Пројекту “Водоизвориште” Острово

Пројекат “Водоизвориште 7000” ( назив радне верзије пројекта изградње водоводне мреже у Великом

Градишту) је највећи инвестициони пројект који тренутно општина Велико Градиште и Дирекција за изградњу

општине Велико Градиште реализују. Пројекат, вредан 4.4 милиона евра, финансира Европска унија, а

имплементира и Аустријска развојна агенција (ADA), кроз пројекат „Социо-економски развој Дунавске

регије у Србији“ (SEDDSR). Завршетак радова предвиђен је крајем јуна 2016. године. Посебну подршку

пројекту даје Канцеларија за европске интеграције.

Сам пројект обухвата 8 фаза:

  1. изградњу бунара- изградјена су четири бунара
  2. постројење за прераду воде – радови су у току, а заврсетак се очекује у јуну 2016.
  3. потисни цевовод испод Сребрног језера – радови су завршени 10.12.2015.
  4. Израда коперативне студије – Студија је завршена
  5. прикључак на постојећу водоводну мрежу – радови су у току
  6. Пројектно-техничка докуметација за фазу 7. И 8- заврсена је докуметнација
  7. израдамагистралног цевовода до брда Конглавица – завршен
  8. резервоар на Конглавици – завршен

Извођач радова је конзорцијум Porr-UNIHA-Millrnnium Team, а надзор је конзорцијум POSCH-

BEOHIDRO-HIDROINGENERING.

Пројекат представља део генаралног пројекта водоснабдевања општинеВелико Градиште и прву

фазу решавања проблем водоснабдевања на територији општине Велико Градиште, укључујући и сеоска насеља.

Оно што је значајно јесте да ће се урадити магистрални потисни цевовод од аутокампа до Конглавице и

резервоар на Конгавици ћиме би била завршена и друга етапа генералног пројекта, чиме ће вода била

доступна насељима у подножју Конглавице која нису прикључена на водоводну мрежу.

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору

20160331_114949 20160331_115206 20160331_115219 20160331_115224

 

image_pdfimage_print