Изборна комисија општине Велико Градиште, на основу члана39. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС 54/2011), на седници одржаној дана 25.04.2016.године, донела је следећу

О Д Л У К У 

I Утврђују се следећи резултати избора са 35 бирачких места на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште одржаним 24. априла 2016. године:

Назив бирачког места Број бирача уписаних у бирачки списак Број бирача који су гласали Број бирача који су гласали ван бирачког места Број примљених гласачких листића Број неважећих гласачких листића Број важећих гласачких листића Број гласова листа бр 1 Број гласова листа бр 2 Број гласова листа бр 3 Број гласова листа бр 4 Број гласова листа бр 5 Број гласова листа бр 6 Број гласова листа бр 7
1 Месна канцеларија Бискупље 391 201 9 391 10 191 110 17 24 6 14 8 12
2 Гимназија ВГ 967 461 3 958 17 444 199 64 35 10 95 20 21
3 Месна заједница ВГ 1370 622 7 1370 26 596 326 78 57 23 75 6 31
4 СО ВГ 1073 564 5 1072 30 534 245 90 33 30 99 16 21
5 Удружење возача ВГ 921 479 1 921 24 455 180 91 22 19 74 24 45
6 ОШ ВГ 1584 823 4 1584 36 789 382 94 63 50 119 26 55
7 ОШ Гарево 280 101 1 279 5 96 70 1 15 2 3 3 2
8 ОШ Десине 696 265 9 696 8 257 180 23 11 17 8 1 17
9 ОШ Дољашница 496 215 15 498 3 212 143 7 10 51 / 1 /
10 ОШ Ђураково 343 101 / 342 3 98 50 6 16 2 8 14 2
11 ОШ Затоње 713 314 4 713 16 298 206 4 12 8 21 11 36
12 ОШ Камијево 328 174 9 328 3 171 74 5 87 1 2 / 2
13 Библиотека Кисиљево 612 299 16 612 13 286 141 7 35 2 78 18 5
14 ОШ Кумане 409 197 2 409 6 191 148 8 9 / 18 4 4
15 ОШ Курјаче 430 210 7 430 4 204 96 8 59 24 7 6 4
16 ОШ Курјаче 434 198 8 434 5 193 109 7 37 18 9 8 5
17 Месна канцеларија Кусиће 633 375 / 632 10 364 145 26 34 14 32 103 10
18 ОШ Љубиње 434 160 3 434 6 154 128 / 15 2 3 1 5
19 ОШ Дом културе Мајиловац 573 243 6 573 10 232 103 7 82 5 16 14 5
20 ОШ Мајиловац 462 217 / 462 9 208 83 25 76 3 12 5 4
21 ОШ Макце 392 224 7 392 8 216 133 9 15 54 3 1 1
22 Месна канцеларија Макце 383 219 4 383 6 213 139 5 12 50 4 / 3
23 ОШ Острово 270 127 2 270 5 122 75 1 11 7 15 1 12
24 ОШ Печаница 250 132 13 250 / 132 98 4 13 2 / / 15
25 Дом културе Пожежено 596 323 / 596 12 311 175 20 60 11 12 8 25
26 Месна канцеларија Поповац 152 65 2 152 / 65 23 7 6 1 6 18 4
27 ОШ Рам 266 146 10 266 2 144 124 7 4 3 1 4 1
28 Месна канцеларија Сираково 422 156 5 422 3 153 100 2 20 26 2 1 2
29 ОШ Сираково 384 130 3 384 5 125 49 2 69 3 / / 2
30 Дом културе Средњево 483 258 4 483 20 238 137 14 19 8 40 5 15
32 ОШ Тополовник 484 184 6 484 6 178 95 8 22 10 28 5 10
33 Месна канцеларија Триброде 425 264 9 424 4 260 193 10 27 5 21 1 3
34 ОШ Царевац 781 340 16 781 8 332 197 19 63 9 25 9 10
35 ОШ Чешљева Бара 649 224 11 649 2 222 142 8 20 8 29 9 6
36 Дом културе Печаница 217 107 6 218 3 104 25 / 7 2 / 3 67
УКУПНО 19.303 9.118 207 19.292 328 8.788 4.823 684 1.100 486 879 354 462

II Избори на бирачком месту бр 31 Основна школа Тополовник биће поновљени.

III Одлуку објавити на огласној табли.

Број : 013-48/2016-01-1

Дана 25.04.2016.године

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Добрица Миловановић

image_pdfimage_print